úterý 16. července 2013

Skutečná Láska v srdci člověka.


„Pane, čiň se mnou cokoli chceš, kdykoli chceš a jakkoli chceš".
A ve vaší mysli neklaďte žádné otázky. Je to jed, protože mysl neustále pochybuje. Mysl si vždy myslí, že ví vše nejlépe. A když odevzdáte tuto mysl Božství, vznikne bhakti, vznikne oddanost. A když vznikne oddanost, spolu s tím také vznikne čistota lásky.
To není láska kde jen říkáme „Miluji tě, miluji tě". Je to Láska kde, když říkáme „Miluji tě", není v tom žádná podmínka. Není to „Miluji tě kvůli něčemu. Miluji tě pro tvé tělo. Miluji tě pro tvé bohatství. Miluji tě protože jsi krásný zvenku a když stáhnu kůži z tvého těla, nemám tě už rád". Ale je to proto, že když řeknete "Miluji tě", milujete ho takového jaký je.
A to je ta čistota lásky, bezpodmínečná láska, tak jak miluje Bůh, způsob jakým umí vaše srdce milovat.
To je důvod proč pocítíte lásku, ale v okamžiku kdy začnete této lásce klást podmínky, vyprchá. Ale když se budete držet této čistoty lásky a budete činit tak, aby tato láska rostla, poroste. Protože láska je jako semínko, které je uvnitř srdce člověka: semínko musí růst, má také kvést. Má vyklíčit a vyrůst velké, semínko nemůže prostě zůstat tak. To je to co také řekl Kristus. Existuje mnoho podobností mezi hinduismem a křesťanstvím. Kristus řekl: „Pokud zasadíte semínko do kamene, nikdy nevyroste. Ale pokud je zasadíte do srdce člověka, musí růst". A to je láska v srdci člověka, kdy je cítit skutečnou Lásku, kdy začíná růst skutečná Láska.


Roste v šesti různých fázích, které se nazývají: Sneha Prem, Pranaya Prem, Mana Prem, Raga Prem, Anuraga Prem a Maha Bhav. Tyto fáze lásky - samozřejmě nezajdu teď do podrobností o nich – rostou, je-li tam čistota, což vás vede k úplnému odevzdání se Božství. Ale první, ve vztahu k normálnímu životu, je zklidnit mysl a nechat Lásku samotnou začít růst uvnitř srdce. Pouze díky této Lásce budete vědět kým jste. A není na mně vám to říkat, je na vás učinit první krok.

Žádné komentáře: