neděle 21. července 2013

Aspekty Gurua.


První setkání s Guruem se nazývá Prereka, což je probuzení Božské lásky uvnitř srdce žáka.

Podruhé na sebe Guru bere aspekt Sachaka, což znamená ten, který očišťuje a čistí bhaktu, oddaného.

Guru převezme aspekt Vachaka, což znamená, že Guru dává poznat slávu Pána svému žákovi.

Po nějaké době Guru převezme aspekt Bhodaka. Bhodaka znamená, že transformuje tyto znalosti do moudrosti, takže bhakta, oddaný, může porozumět všemu.

Takže Guru je ten, kdo dává duchovní poznání, které osvětluje mysl žáka, a On je tím konečným, protože On již realizoval jednotu s Bohem a má tyto tři (kvality) v sobě zahrnuty.

Pak Guru převezme aspekt Darshaka. Darshaka znamená, že se Guru projevuje v Božské formě, Guru odhaluje Božství žákovi.

Guru vás zkouší. Projdete Prerekou, Sachakou, Vachakou, Bhodakou a Darshaka je na závěr. Když dosáhnete Darshaky, vidíte projev Pána všude, můžete si uvědomit plně své Já.


(Premavatar Sri Swami Vishwananda  -  Just Love)

Žádné komentáře: