pondělí 15. července 2013

Satsang Sri Swamiho Vishwanandy v Izraeli, 3.7. 2013.

Během naší pouti do Izraele jsme navštívili rodinu Elijaha a Leehee Hollyových v Jeruzalémě (www.jerusalemhug.org). Pozvali Sri Swamiho Vishwanandu, aby zde uspořádal satsang. 

Pozdě odpoledne, v úterý 3. července, naše skupina nastoupila do autobusu a vyrazili jsme na okraj Jeruzaléma a po půlhodině dojeli na ono místo, velmi pěkný prostorný dům s krásnou zahradou. Byli jsme vřele uvítáni a brzy byl také připraven prostor pro našeho milovaného Gurujiho, místo, kde měl mít satsang. 

Nejúžasnější je, že Elijahu je upoután na invalidní vozík, nemůže se sám vůbec hýbat. Jeho mírové hnutí je v Izraeli dobře známé a je velmi krásným člověkem, se zářícíma očima a velmi jasným duchem. Byl velice šťastný, že jsme dorazili a že Gurudev přišel, a byl velmi, velmi otevřený všemu co se děje, navzdory skutečnosti, že neměl moc představu, kdo náš Mistr ve skutečnosti je. Jeho dům je vyzdoben obrazy různých svatých a mistů, mohli jsme zahlédnout i obraz Babajiho. Všichni do jednoho jsme se tam cítili pohodlně. Po chvíli přišlo hodně lidí, kteří přijali jeho pozvání. Takže nás bylo asi 40 oddaných z naší skupiny a asi 30 hostů. Pár jich mluvilo rusky, takže mohli dobře komunikovat s ruskými členy naší skupiny. Někteří lidé napsali své otázky a když byl vozík Elijaha umístěn v místě, kde měl dobrý výhled na Swamiho, satsang začal. Gurudev začal samozřejmě zpěvem bhajanů a všichni si to užívali a náš hostitel byl okouzlen nejvíc. Gurudev vyzval některé ženy z řad hostů, aby zpívali, a tak jsme všichni zpívali několik izraelských písní. 
Když Gurudev začal mluvit, samozřejmě v odpovědích na otázky uvedl, že láska je nejdůležitějším cílem a cílem naší duše. 
Někteří se ptali co je Atma Kriya a Swami Sharada a Anantaananda o ní podali krátké shrnutí. 
Velmi zajímavé bylo, že Gurudev řekl: "Každý zná krále – ale zná král vás? Král bydlí v uzavřené zóně. Bydlí pouze s jeho nejdražšími. Takže bychom měli usilovat o to, aby o nás král věděl. To je místo, kde vzniká oddanost. A můžeme přizvat královnu - ta je vždy velmi důležitá, protože král nemůže odmítnout královnu :-)", a všichni se smáli a přikyvovali. 
Další otázky byly: Co je smyslem života?
Odpověď: Milovat, nic jiného. 
Co je dalším krokem k osvícení? Když vzniká bezpodmínečná láska. Vaše sadhana a vaše kriya vás k tomu přiblíží. Pro bhaktu-oddaného není osvícení nejdůležitější, nejcennější je dosáhnout Jeho! 

Po několika dalších otázkách nás Gurudev uvedl do krátké meditace, kde jsme šířili lásku našim sousedům, městu a zemi a tím pro celý svět. Bylo to velmi, velmi krásné. 

Gurudev vyzval některé lidi k rozhovoru a ti byli velmi rádi, že s ním  mohou takto mluvit. Náš hostitel Elijahu, jeho žena a děti také dostali požehnání a hovořili s ním v soukromí. Jsou opravdu úžasný pár. Elijahu je veskrze pozitivní a všichni hosté jeho pozvání ocenili. Leehee je podporou, a na konci našeho pobytu jsme jí pomohli rychle uklidit prostor, o což nás požádal Gurudev: Musíme místo jako tohle opustit? Představte si 80 rukou, které pomáhají - tak to bylo velmi rychlé. 

Jednu věc je třeba zmínit a to velmi důležitou: mnozí z naší skupiny přinesli malý dárek pro rodinu – pár drobností ze své země, cukrovinky, kadidlo nebo figurky (např. z Lotyšska) A shromáždili jsme finanční dar pro Eliajaha, pro jeho mírovou práci. Ochotně dar přijal a představte si! - Dal dar zpět Gurujimu na podporu, aby Springen a naše organizace rostla. To bylo také něco velmi specielního. 
Láska, kterou Elijahu vyzařuje jde hluboko a on byl tak šťastný a zasažen Swamiho návštěvou, satsangem a jeho interviem. Jistě zahlédl, kdo doopravdy je! 
Doufáme, že se na toto místo vrátíme, a jistě zůstaneme v kontaktu s tímto úžasným mužem a jeho ženou. Děkujeme Elijahu a Leehee za to, že jste nás hostili! 

Všichni jsme se vrátili zpět ještě více vděčni našemu Guruovi za to, že nám další skvělou příležitost zažívat lásku. A to je, ve válkou znovu a znovu zasahované zemi, v Izraeli - jistě znamením dobré naděje! 

Anuprabha

Žádné komentáře: