pátek 5. července 2013

Hanuman Chalisa.

Hanuman Chalisa je jednou z velice často zpívaných skladeb, ve Shree Peetha Nilaya je součástí večerních obřadů k uctění božstev v chrámu, často ji tam recitujeme společně s hudebníky, čteme slova  v sanskrtu, ale známe jejich obsah?
Jedna z českých oddaných, Nivedita,  společně se svou rodinou, se pokusila tento text pro vás přeložit do češtiny...
Velice děkujeme za tento milý počin.


DOHA
Shree Guru Charana Saroja Raja Nija Manu Mukuru Sudhari
Baranaun Raghubara Bimala Jasu Jo Daayaku Phala Chaari
Vyleštil jsem zrcadlo mého srdce prachem lotosových nohou mého Gurua.
Opěvuji čistou slávu toho nejlepšího z Raghus, který propůjčuje čtyry plody života.

Budhi Heena Tanu Jaanike Sumiraun Pawana Kumaara
Bala Budhi Vidyaa Dehu Mohin Harahu Kalesa Bikaara
Vím, že toto tělo nemá žádnou inteligenci, tak se odvolávám na Tebe, Synu větru.
Dej mi sílu, důvtip a moudrost...a odstraň moje trápení a nedostatky.

CHAUPAIS
Jaya Hanumaan Gyaana Guna Saagara
Jaya Kapeesha Tihun Loka Ujaagara
Sláva Hanumanovi, oceánu moudrosti a ctnosti.
Sláva Pánu opic, který září ve třech světech.

Doota Atulita Bala Dhaamaa
Anjani Raama Putra Pawanasuta Naamaa
Jsi Rámův vyslanec a ztělesnění jedinečné síly Anjaniho syna,
pojmenovaný jako „Syn větru“.

Mahaabeera Bikrama Bajarangee
Kumati Niwaara Sumati Ke Sangee
Velký hrdino, jsi silný jako hrom.
Odstraňuješ negativní myšlenky a jsi společníkem dobra.

Kanchana Barana Biraaja Subesaa
Kaanana Kundala Kunchita Kesaa
Zářící zlatem a nádhernými ozdobami.
S těžkými naušnicemi a vlnitými vlasy.

Haata Bajra Aura Dwajaa Biraajai
Kaandhe Moonja Janeu Saajai
Ve tvých rukách září muškátový květ a transparent
A posváná nit zdobí tvé rameno

Shankara Suwana Kesaree Nandana
Teja Prataapa Mahaa Jaga Bandana
Jsi Šivův syn a Kesařina radost
A tvá sláva se uctívá po celém světě

Bidyaawaana Gunee Ati Chaatura
Raama Kaaja Karibe Ko Aatura
Jsi nejmoudřejší z moudrých, cnostný a šikovný
A vždy je tvým úmyslem pomáhat Rámovi

Prabhu Charitra Sunibe Ko Rasiyaa
Raama Lakhana Seetaa Mana Basiyaa
Je tvým potěšením poslouchat příběhy o Pánovi
Ráma, Síta a Lakshman jsou uvnitř tvého srdce Sookshma

Roopa Dhari Siyahin Dikhaawaa
Bikata Roopa Dhari Lankaa Jaraawaa
Vzal jsi na sebe malou podobu a zjevil se Sítě
A v úžasné podobě jsi spálil Lanku

Bheema Roopa Dhari Asura Sanghaare
Raamachandra Ke Kaaja Sanvaare
Použil jsi hrůzostrašnou podobu a porazil démony
A dokončil jsi poslání Pána Rámy

Laaya Sajeevana Lakhana Jiyaaye
Shree Raghubeera Harashi Ura Laaye
Tím, že jsi přinesl magickou bylinu podařilo se ti oživit Lakshmana
A Ráma tě s radostí objal

Raghupati Keenhee Bahuta Baraaee
Tuma Mama Priya Bharatahi Sama Bhaaee
Pan Raghus tě velice chválil
„Bratře, jsi mi drahý jako Bharat“

Sahasa Badana Tumharo Jasa Gaawai
Asa Kahi Shreepati Kanta Lagaawai
Ať had, který má tisíc úst, opěvuje tvou slávu
Dalo by se říct, že Pán Lakshmi si tě k sobě přitáhl

Sanakaadika Brahmaadi Muneesaa
Naarada Saarada Sahita Aheesaa
Sanak a mudrci, Brahma, Bohové a velcí světci
Narada, Saraswati a Král hadů

Yama Kubera Digapaala Jahaante
Kabi Kobida Kahi Sake Kahaante
Yama, Kubera a strážcové čtyř čtvrtin
Básníci a učenci, nikdo nemůže vyjádřit tvou slávu

Tuma Upakaara Sugreevahin Keenhaa
Raama Milaaya Raaja Pada Deenhaa
Udělal jsi velkou službu Sugrívovi
Tím, že jsi ho představil Rámovi, dal jsi mu království

Tumharo Mantra Bibheeshana Maanaa
Lankeshwara Bhaye Saba Jaga Jaanaa
Vibhishana se řídil tvou radou
A celý svět ví, že se stal pánem Lanky

 Yuga Sahasra Yojana Para Bhaanu
Leelyo Taahi Madhura Phala Jaanu
I když je slunce vzdálené tisíce kilometrů
Strávíš to, když si představíš, že to bylo sladké ovoce

Prabhu Mudrikaa Meli Mukha Maaheen
Jaladhi Laanghi Gaye Acharaja Naaheen
Držíš ve svých ústech prsten svého Pána
Neni proto divné, že jsi přeskočil oceán

Durgama Kaaja Jagata Ke Jete
Sugama Anugraha Tumhare Tete
Každý těžký úkol na tomto světě
Se stává jednoduchým, díky tvé milosti

Raama Duaare Tuma Rakhawaare
Hota Na Aagyaa Binu Paisaare
Jsi strážcem Rámových dveří
A nikdo nesmí vstoupit bez tvého dovolení

Saba Sukha Lahai Tumhaaree Sharanaa
Tuma Rakshaka Kaahu Ko Daranaa
Ti, kteří se k tobě přichýlí, najdou veškeré štěstí
A ti, které ochraňuješ nepoznají strach

Aapana Teja Samhaaro Aapai
Teenon Loka Haanka Ten Kaanpai
Ty sám můžeš odolat svojí vlastní kráse
A tři světy se třesou před tvým řevem

Bhoota Pisaacha Nikata Nahin Aawai
Mahaabeera Jaba Naama Sunaawai
Duchové a skřítci se nemohou přiblížit
Velký hrdino, pokud někdo vysloví tvé jméno

Naasai Roga Hare Saba Peeraa
Japata Nirantara Hanumata Beeraa
Všechny nemoci a bolesti jsou odstraněné, statečný Hanumane,
Tím, že neustále opakujeme tvé jméno

Sankata Ten Hanumaana Churaawai
Mana Krama Bachana Dhyaana Jo Laawai
Hanuman vysvobodí od utrpení všechny ty, kteří na něj pamatují ve svých myšlenkách, slovech a skutcích

Saba Para Raama Tapaswee Raajaa
Tina Ke Kaaja Sakala Tuma Saajaa
Asketický Ráma vládne nade všemi
A budeš vykonávat všechnu jeho práci

Aura Manorata Jo Koee Laawai
Soee Amita Jeewana Phala Paawai
Ten, kdo k tobě přijde s nějakou touhou
Získá hojnost čtyřech plodů života

Chaaron Juga Parataapa Tumhaaraa
Hai Parasidha Jagata Ujiyaaraa
Tvá krása zaplní čtyry věky
Tvá sláva je uznávaná po celém světě

Saadhu Santa Ke Tuma Rakhawaare
Asura Nikandana Raama Dulaare
Jsi ochráncem svatých a mudrců,
ničitelem démonů a miláčkem Rámy

Ashta Siddhi Nau Nidhi Ke Daataa
Asa Bara Deena Jaanakee Maataa
Poskytuješ osm sil a devět pokladů
Podle milosti, kterou jsi dostal od Matky Janaki

Raama Rasaayana Toomhare Paasaa
Sadaa Raho Raghupati Ke Daasaa
Jsi držitelem elixíru jména Rámy
A zůstáváš navěky jeho sluhou

Tumhare Bhajana Raama Ko Paawai
Janama Janama Ke Dukha Bisaraawai
Ten, kdo tě opěvuje, najde Rámu
A tak unikne utrpení bezpočtu životů

Anta Kaala Raghubara Pura Jaaee
Jahaan Janama Hari Bhakta Kahaaee
V okamžiku smrti jde duše k básni Rámy
nebo se zrodí na Zemi, jako oddaný Bohu

Aura Devataa Chitta Na Dharaaee
Hanumata Se-Ee Sarva Sukha Karaee
Ani nemusíš myslet na žádné jiné božstvo,
Tím, že uctíváš Hanumana, obdržíš všechny potěšení

Sankata Katai Mite Saba Peeraa
Jo Sumire Hanumata Bala Beeraa
Přestanou všechna trápení a všechna bolest je odstraněná
tím, že si připomínáš velkého hrdinu Hanumana

Jai Jai Jai Hanumaana Gosaaee
Kripaa Karahu Gurudeva Kee Naaee
Vítězství, vítězství, vítězství Pána Hanumana!
Propůjči mi svou milost, jako můj Guru!

Jo Sata Baara Paata Kara Koee
Chootahi Bandi Mahaa Sukha Hoee
Kdokoli tuto báseň stokrát přednese,
bude propuštěný z otroctví a získá veliké blaho

Jo Yaha Parai Hanumaana Chaleesaa
Hoya Siddhi Saakhee Gaureesaa
Ten, kdo čte tuto Hanuman Chaleesa,
získá úspěch a svědkem mu je Gauriho Pán (Šiva)

Tulasee Daasa Sadaa Hari Cheraa
Keejai Naata Hridaya Mahan Deraa
Toto říká Tulsidas, který vždy zůstává sluhou Hariho
„Pane, vytvoř svůj domov v mém srdci.“

DOHA
Pawanatanaya Sankata Harana
Mangala Moorati Roopa

Raama Lakhana Seetaa Sahita
Hridaya Basahu Sura Bhoopa
Synu větru, ničiteli smutku, jsi ztělesněním požehnání
Žij v mém srdci, Králi Bohů, společně s Rámou, Lakshmanem a Sítou

---

Jai Hanuman Ki Jai!

Žádné komentáře: