středa 17. července 2013

Modlitba k vaší přípravě na Gurupurnimu.

Včera ráno jsme dostali nápad, že by bylo pěkné pro nás, i pro vás všechny, recitovat každý den specielní modlitbu, ve které Sri Adi Shankaracharya hovoří o důležitosti Gurua a odložení naší mysli k jeho lotosovým nohám...


Guru Ashtakam

SHAREERAM SUROOPAM THATHA VAA KALATRAM
YASASCHARU CHITRAM DHANAM MERU TULYAM
MANASCHE NA LAGNAM GURO RANGHRI PADME
TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM

Tělo je pohledné, manželka je atraktivní, sláva se šíří široko daleko, bohatství obrovské a stabilní jako hora Mount Meru, ale jaký je výsledek toho všeho, jestliže mysl není zaměřena oddaně k lotosovým nohám Gurua? K čemu to vše skutečně je, k čemu, k čemu?

KALATRAM DHANAM PUTRA POUTRAADI SARVAM
GRUHAM BHAANDAVAA SARVA METTADHI JAATAM
MANASCHE NA LAGNAM GURO RANGHRI PADME
TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM

Manželka, bohatství, syn, vnuk a tak podobně, dům, vztahy, i když to všechno je tam jistě osudově, jaký je důsledek života člověka, pokud jeho mysl není oddaná nohám Gurua? Přesvědčte se k čemu je nějaký majetek, osoba nebo objekt? K čemu, k čemu, k čemu vlastně? 

SHADANGAADHI VEDO MUKHE SHASTRA VIDHYAA 
KAVITVA AADHI GADHYAM, SUPADHYAM KAROTI
MANASCHE NA LAGNAM GURO RANGHRI PADME 
TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM 

Všechny védy jsou zvládnuty a stále přítomny na rtech, stejně tak je získána dobrá znalost všech věd. Je také přítomna schopnost psát prózu nebo verše. Přesto, jaká je konečná výhoda toho všeho, když jeho mysl oddaně nespočívá u nohou Gurua? Milostí jehož samotného může být něčí duše osvobozena? K čemu, k čemu, k čemu vlastně? 

VIDHESESHU MAANYAHA, SWADHESESHU DHANYAHA 
SADHAACHAARA VRUTTESHU MATTO NA CHA ANYAHA 
MANASCHE NA LAGNAM GURO RANGHRI PADME 
TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM 

Jsem ceněn dokonce i na vzdálených místech, velmi uctíván v mé vlastní lokalitě, v dobrém chování a ušlechtilých skutcích není nikdo, kdo by mne překonal. Pokud má člověk příležitost přemýšlet takto, co z toho je k dispozici v případě, že mysl není ponořena v oddanosti a pokoře k nohám Gurua, od něhož samotného může proudit moudrost a nesmrtelnost? 

KSHAMAA MANDALE BHUPA BHUPAALA BRINDIHI 
SADA SEVITAM YASYA PAADAARAVINDAM 
MANASCHE NA LAGNAM GURO RANGHRI PADME 
TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM 

Vaše nohy mohou být neustále uctívány i velkými králi a císaři světa, z důvodu vaší velikosti a vzdělanosti, ale co je skutečným výsledkem v případě, že mysl není ozdobena požehnáním neochvějné oddanosti Guruovi, jehož láskyplným dotekem může být realizováno vykoupení a mír? 

YASHO ME GATTAM DHIKSHU DHAANA PRATAAPAATH 
JAGADVASTU SARVAM KARE YATPRASAADAATH 
MANASCHE NA LAGNAM GURO RANGHRI PADME 
TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM 

Co z toho, pokud má člověk dostatek zásluh myslet si - moje sláva se již rozšířila na některých místech kvůli mé jedinečné štědrosti a výsledkem je, že všechny věci na světě jsou pro mne snadno dosažitelné? Ke ctnostem a kvalitám které se nakonec počítají, patří jen neochvějná věrnost a oddanost Guruovi, jehož požehnání jsou konečným faktorem pro realizaci pravdy  oddaným hledačem. 

NA BHOGE, NA YOGHE, NA VAA VAAJIRAAJAA, 
NA KAANTAA MUKHE NAIVA VITTESHU CHITTAM 
MANASCHE NA LAGNAM GURO RANGHRI PADME 
TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM 

Mysl se může odvrátit od externích požitků skrze citovou účast a od znalostí jako je jogová koncentrace, od majetků, jako např. koní a tak podobně, okouzlující tváře milované, zkrátka od veškerého bohatství země, ale nebude mít žádné skutečné zásluhy v případě, že mysl není pohlcena zbožností a oddaností u nohou Gurua. Zbaven této oddanosti, jaký je přínos čehokoli, jaký přínos, jaký? 

ARANYE NA VAA SVASYA GEHE NA KAARYE 
NA DEHE MANO VARTATE ME TVANARGYE 
MANASCHE NA LAGNAM GURO RANGHRI PADME 
TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM, TATAH KIM 

Pro mysl může být ztracen půvab života v lese, a obdobně v domě, může ztratit veškeré touhy k dosažení čehokoli, dokonce i obavy o pohodu těla mohou být překonány, ani největší, nedocenitelný poklad světa nemusí být lákadlem. I když co z toho je pak k dispozici, pokud uchazeč nevlastní nejvyšší oddanost Guruovi? Zjistěte k čemu? K čemu? 

Phalasruti  (Výsledek čtení):

GURORASHTAKAM YAH PATETU PUNYADEHEE 
YATIR BHUPATIR BHRAHMACHAARI CHA GEHI 
LABHED VAANCITAARTHAM PADAM BRAHMA SANJNAM 
MANASCHE NA LAGNAM GURO RANGHRI PADME 

Kdokoli čte, studuje a recituje tuto modlitbu ke Guruovi a zůstane oddaný a pozorný ke slovům Gurua, ten, nezáleží zda je svatá osoba, asketa, král, nováček nebo hospodář, dosáhne jeho vyhledávaný objekt, a to nejvyšší příbytek Brahmanu, nenapadnutelné místo nesmrtelnosti.

Žádné komentáře: