úterý 20. ledna 2015

Satsang v Tokiu.

V sobotu 17. ledna měl Swamiji v Tokiu satsang, v Yogastudiu ZEN. Přibližně 70 lidí se natlačilo do poměrně malé místnosti, aby vytvořilo velmi útulnou atmosféru. Mnoho lidí bylo také den předtím na koncertě a daršanu, a byli vzrušeni, že pokračují ve svém nově započatém spojení se Swamijim!

Anuprabha pomáhala některým z japonských matajis namalovat jejich tilaky, vysvětlujíc jim jejich význam, a všichni byli nadšeni!

Swamiji začal satsang tím, že požádal oddané, aby se zúčastnili bhajanů a zpívali. Ve skutečnosti je požádal, aby mu zazpívali japonské duchovní písně! Rádi to splnili a zazpívali mu pár krásných písní, všichni si to užívajíc.


To, co bylo původně plánováno jako 2 hodinový satsang, skončilo až po uplynutí 4 hodin! Swamiji řešil mnoho otázek týkajících se Japonska jako země, a úlohy jeho lidí sloužit v tomto novém věku probuzení. Swami řekl, že lidé z Japonska nezapomněli na své kořeny, a měli by ctít a udržovat jejich bohatou kulturu. To je naučilo mnoha silným hodnotám, které jsou velmi prospěšné na duchovní cestě. Řekl, že Japonsko bude sloužit zbytku světa jako příklad disciplíny a oddanosti.


Později přišla otázka o kontrole našeho hněvu. Swamiji řekl, že kdybychom věděli o množství energie, kterou zahazujeme ve zlobě, všichni bychom si to dvakrát rozmysleli, než bychom ji našemu hněvu dávali! Chce to mnoho úsilí z naší strany, abychom všechnu ztracenou energii doplnili! Klíčem k překonání našeho hněvu je volba. Swami nám připomněl, že všichni máme fázi před tím, než nás hněv zachvátí, ve které je nám dána možnost ponořit se po hlavě do dramatu situace nebo zůstat mimo něj. Tato volba je klíčem k našemu míru a transformaci.

Poté co se oddaní shromáždili a obdrželi všechny neocenitelné moudrosti, které mohou využít, sešel se Swamiji s některými oddanými na večeři v nedaleké indické restauraci a strávil spoustu času hovory se všemi dychtivými oddanými a sdílel Svou lásku se všemi z nich.

Byl to pro všechny z nás dlouhý, ale velmi příjemný den. Další den byl Swamiji a jeho doprovod v provincii Nagano, takže zůstaňte naladěni na zprávy z této velmi úspěšné cesty!

Žádné komentáře: