čtvrtek 1. ledna 2015

Do nového roku...


Lidé jsou často nepřiměření a sebestřední. Odpusťte jim tak jako tak. 
Pokud jste laskaví, lidé vás mohou obvinit z vedlejších úmyslů. Buďte laskaví i tak. 
Pokud jste poctiví, lidé vás mohou ošidit. Buďte poctiví i tak. 
Pokud naleznete štěstí, lidé mohou žárlit. Buďte šťastní i tak. 
Dobro, které jste vykonali, může být zítra zapomenuto, konejte dobro i tak. 
Dejte světu to nejlepší co máte a nikdy to možná nebude dost. Konejte i tak vaše nejlepší. 
Pro vás uvidíte, nakonec, je to mezi vámi a Bohem. Nikdy to koneckonců nebylo mezi vámi a nimi.  
---
Matka Tereza

Žádné komentáře: