neděle 28. září 2014

Symbolika rozličných atributů Maa Durgy.

Durga v sanskrtu znamená pevnost nebo místo, které je obtížné obsadit. Další význam jména Durga je "Durgatinashini", které se doslovně překládá jako "ten, kdo odstraňuje utrpení". 
Tak hinduisté věří, že bohyně Durga chrání své oddané od zla ve světě a zároveň odstraňuje jejich utrpení.

Symbolika jejích atributů, zbraní které drží, toto ještě umocňuje...


Lastura v ruce Durgy symbolizuje "pránu", či mystické slovo "Óm", což ukazuje, že zahrnuje Boha ve formě zvuku.

Luk a šípy reprezentují energii. Třímáním jak luku tak šípů, v jedné ruce, naznačuje "Matka Durga"  svou kontrolu nad oběma aspekty energie - klidové i pohybové. 

Blesk symbolizuje pevnost. Oddaní Durgy musí být ve svém přesvědčení pevní jako blesk. Jako blesk, který zničí vše do čeho udeří, aniž by tím byl jakkoliv ovlivněn; oddaný musí zaútočit na jakoukoliv výzvu, aniž by ztratil sebedůvěru. 

Lotos v ruce Durgy není plně rozkvetlý, to symbolizuje jistotu úspěchu, ale ne definitivní, ohraničené. Lotos se v sanskritu nazývá "pankaja", což znamená zrozen z bláta. Tím lotos symbolizuje postupnou evoluci duchovních kvalit oddaného, uprostřed světského bláta, chtíče a závisti. 

Sudaršana čakra, čili nádherný disk, který se otáčí kolem ukazováčku Bohyně, aniž by se ho dotýkala, znamená, že celý svět je podřízený vůli Durgy a Jejímu vedení. Používá tuto neomylnou zbraň, aby zničila zlo a vytvořila prostředí vhodné k růstu spravedlivosti. 

Meč, který Durga drží ve své ruce, symbolizuje vědění, které je ostré jako meč. Vědění, které je svobodné od všech pochybností, je symbolizováno leskem meče. 

Trojzubec Durgy neboli "trishul" je znakem třech kvalit - satwy (čistoty), rajas (aktivity) a tamas (nečinnosti, netečnosti) - Durga odstraňuje všechny druhy trápení - fyzické, duševní a duchovní. 

Devi Durga sedí na lvu v neohrožené pozici "abhay mudry", značící jistotu osvobození od strachu.

Matka Univerza se zdá, jakoby všem oddaným říkala: Odevzdejte všechny činy a povinnosti mně a já vás osvobodím od všech vašich strachů."

(zdroj: internet, připravila Rohini a Bhawani)

Žádné komentáře: