středa 10. září 2014

Hluboký význam tří kroků Avatára Vamana.

Vamana Jayanthi (letos 6. září), je dnem, kdy je oslavována pátá inkarnace pána Maha Višnua v podobě Avatára Vamana.


V roce 2012, během Krišna retreatu, vysvětloval Sri Swami Vishwananda hluboký význam tří kroků Avatára Vamana…

Příběh Vamana je spojen s Mahabalim. Byl králem démonů a stal se velmi silným. Porazil Pána Indru a prohlásil se pánem tří světů. S úmyslem se krále Baliho zbavit, ho Pán, v podobě Avatára Vamana, požádal o tři kroky jeho území. Poté, co Pán vzal na sebe podobu "Vishwa Swarupa", jedním krokem odebral králi Balimu všechny materiální věci. Druhým krokem odebral všechny lóky, které král Bali sebral Indrovi a ostatním bohům. Pak krále Baliho požádal: „Dvěma kroky jsem ti odebral vše – tobě, který ses vyhlašoval pánem tří světů – vzal jsem ti vše, ale kam mám teď směřovat svůj třetí krok? Nabídni mi, abych Ti vyhověl, kam mohu udělat svůj třetí krok!“ V tu chvíli král Bali sklonil hlavu a řekl: „Pane, co zbývá jsem pouze já. Úplně se odevzdávám (Atmanivedan) Tobě.“ V tom okamžiku Pán položil špičku nohy na hlavu krále Baliho. Odevzdáním se nohám Pána, když nabídl svou hlavu Pánu a Pán vložil svou nohu na na jeho hlavu, byl osvobozen. Byl osvobozen od všech špatných věcí, které vykonal.


Tyto tři kroky symbolizují stav úplného probuzení, stav snění a hlubokého spánku - Jagrat, Swapna a Shushupti. Jestliže je člověk chycen v těchto třech stavech, ztrácí dobré vlastnosti a hodnoty. 
Stav úplného probuzení – ovšem, všichni jsou vzhůru, ale musíte být probuzeni do odlišného stavu, musíte probudit vědomí. 
Stav snění – víte, když sníte, nejste vzhůru, ale vaše podvědomí ano. A pro někoho kdo je odevzdán Bohu, stav snění má jiný význam, protože i ve stavu snění může člověk vybudovat oddanost k Bohu. 
A pak máte stav hlubokého spánku. V tomto stavu není člověk vzhůru. To je nevědomí. Takže v tomto stavu, když jste odevzdáni, Pán vám dá vše. Víte, v tomto stavu hlubokého spánku, občas máte "deja vu", na této úrovni cestujete, ale můžete také velebit Boha. Můžete také pálit svou karmu. 
Tyto tři stavy představují tři kroky, ve kterých Maha Višnu, v podobě Vamana, převzal kontrolu nad králem Balim, který představuje mysl samotnou. Když je mysl odevzdaná, můžete stále pracovat a pálit vaši karmu, když jste vzhůru, spící a také když nejste vzhůru, ve stavu hlubokého spánku. Takže, když se úplně odevzdáte, neustále pálíte karmické dluhy /vasanas/ z předchozích životů, všechnu vaši negativitu. A to je to, co představuje Avatár Vamana.

Žádné komentáře: