pátek 26. září 2014

Navaratri a hluboký význam modlitby.

Ve Shree Peethe Nilaya, domově Božské Matky, začaly oslavy Navaratri 2014…


Každý rok nás Sri Swami Vishwananda v tuto dobu sprchuje nezměřitelným množstvím požehnání, aby pomohl každému posílit vnitřní propojení s Bohem, zatímco se modlíme po devět po sobě jdoucích dní, směřujíc naše prosby k devíti rozličným formám Božské Matky.

Během let, Sri Swami Vishwananda povzbuzoval každého slovy: 

„Když přijde Ona, přijde pro všechny své děti, pro všechny stejně! A to je Její Mateřská láska."

Takže v této době, když se modlíme, připojte se! Zavolejte na Ni ve svém srdci! Zapojte se duchem, aby mohla ve vás odhalit sebe a připomenout vám, jak silná je to láska.
Pokud o Bohu přemýšlíte nadevše, Ona vám pomůže. Probudí ve vás tuto lásku, takže můžete dosáhnout svého konečného cíle, cílové stanice - Boha."


V roce 2012 během Satsangu, Sri Swami Vishwananda dále vysvětlil, že na naší cestě k Bohu, má modlitba sama o sobě různé podoby: 

Jsou různé stupně modlitby, různé způsoby směřování něčí modlitby k Bohu. Ale aby člověk mohl naslouchat, musí sám být potichu. Takže pojďme to udělat takto - modlitba je:
za prvé, zklidnění sebe, takže můžete nechat modlitbu hovořit! Při této první podobě modlitby je člověk jako žebrák, otravující Boha „Dej mi to, dej mi tamto." Je to vždy založeno na materiálním základě. 

Za druhé, budete stát před Bohem s vaší mysli v srdci. Tato podoba modlitby je intimním a osobním vztahem s Bohem - ne vně, ale uvnitř. Je tam stále požadavek, ale méně. Záměr se již změnil. 

Za třetí, uvědomíte si, že jste nástrojem Božského. Každá akce, to nejste vy, kdo koná, ale je to On, kdo koná. Sdílíte své konání. 

Pak můžeme říci, že modlitba je ticho. Modlitba znamená slyšet hlas modlitby samotné. V tomto okamžiku všechny pochybnosti, všechny otázky, vše zmizí. 
To vede k další podobě modlitby, která je odhalením nebo projevem Božství v sobě,  v hloubi srdce, tam je bod úplné nehybnosti, která není ovlivněna ničím; v této fázi, z hloubky tohoto bodu, se odhalí Boží milost. Stále jste to vy! Stále konáte všechny vaše akce ve vnějším světě. Ale konáte své činy s Jeho milostí. Tam si uvědomíte jednotu s Božstvím ve vás. Pak si uvědomíte, že není žádný bod neustálého ptaní se, ptaní a ptaní, protože je to jen On, který koná vše. 

Modlitbou se stanete odevzdaným. Odevzdáním se projevuje milost. Stanete se realizovaným.Vidíte, cesta realizace není složitá, ve skutečnosti po ní jdete každý den. Musíte jen vědět, že je to Bůh, který koná skrze vás. Jen tohle! Ale vědět to, s kompletní upřímností a jistotou, bez jakýchkoliv pochybností! 

V těchto čtyřech formách modlitby jsou první dvě to, co dělá člověk, a další dvě jsou to, co Bůh dělá skrze vás. 

Žádné komentáře: