pátek 5. září 2014

Hlubší význam manifestace Avatára Varahy.

Swami říká...

Hiranyaksha a Hiranyakashipu začali obtěžovat svět. Hiranyaksha řekl: „Když jsme teď velmi silní, pomstíme se Maha Višnuovi, protože podvedl démony a ukradl amritu. Tak se mu pomstíme." Co udělali? Velmi dobře věděli, že pokaždé, když se něco stane Matce Zemi, Pán se projeví. Tak vzali Matku Zemi a potopili ji pod vodu. Samozřejmě, že Matka Země plakala, volala Pána, aby projevit sám sebe „Prosím, zachraň mne!" Protože Pán spal, Brahma při pohledu na Něj řekl: „Jak Ho mohu teď vzbudit?" Proto začal meditovat na Pána, zpívat Jeho jméno. Byl tak ponořen do svého zpívání, ponořen do oddanosti, že mu z nosu vylezl malý kanec. A tento malý kanec, když vyšel, začal růst co do velikosti. Pak skočil do vody, bojoval s Hiranyakshou, zabil ho, a poté Matku Zemi vyzdvihl na svém klu z vody. Když vyšel, všichni Dévové Ho začali velebit.

I když se nenarodil z Maha Višnua nebo Narayany, i když právě vyšel z nosu Brahmy, Brahma ho poznal jako manifestaci-projev Narayany. Zde si musíte uvědomit - proč nevyšel z těla Narayany, ale vyšel z těla Brahmy?
To ukazuje, že když člověk stoupá v duchovnosti a stotožní se s Pánem, Pán tohoto bhaktu úplně vlastní. A když Pán převezme tohoto bhaktu do plného vlastnictví, není žádný rozdíl mezi ním a Pánem. To je důvod, proč se říká, že když člověk ubližuje Pánovu bhaktovi, není to ubližování jemu, ale je to ubližování Pánovi samotnému!

Takže, zde vidíte tuto propojení oddaného s Pánem samotným. Když člověk dosáhne stavu úplného zapomnění, co zůstává, je pouze On. Pak může projevit sám sebe skrze kohokoliv. Může udělat cokoli přes kohokoliv. Může použít kohokoliv, protože je to pouze On. Tak tady používá Brahmu, aby se manifestoval jako Varaha, a přesto si Brahma udržuje svou individualitu - užívat si Dasya bhav, užívá si oddanost Pánovi. 

Toto je příběh o Varahovi, který pomohl znovu pozvednout Zemi z iluze. Když byl Hiranyaksha Varahou zabit, samozřejmě, že byl osvobozen. Říká se, že světlo opustilo jeho mrtvé tělo a dosáhlo Maha Višnua. Nicméně, on byl povinen přijmout tři životy, takže se musel znovu zrodit.

Žádné komentáře: