sobota 20. září 2014

Božská Matka a devět kroků vývoje duše.

Během let Sri Swami Vishwananda zdůrazňoval důležitost úlohy Božské Matky v pomoci a v přimlouvání se za nás na naší cestě zpět k Bohu.

Často nám připomíná: „Ona je Parašakti, Kosmická Šakti, která vším proniká. Vše je z Ní stvořeno, takže Ona ví, jak vše stvořit i zničit, a proto může vytvořit rovnováhu.“ Dokonce řekl: Kosmická Matka sama o sobě je životní zkušenost. Ona vytváří věci určitým způsobem, takže člověk může dosáhnout životního cíle.“


Cesta, kterou světec, jogín, prochází, je postupná. Oni nepospíchají, protože ví, že jejich hlavní cíl je dosáhnout Božství, a ví, že Božství dosáhnou. Tato jistota, tato vůle, tato touha obdržet Boží milost, je činí silnými, nic je nemůže rozptýlit. Ale tato síla, je ve skutečnosti Sama Božská Matka, jelikož Ona vede každého, Ona pomáhá a pečuje o všechny.

V loňském roce, během satsangu pořádaném v Shree Peetha Nilaya, Sri Swami Vishwananda prozradil trochu více o cestě, kterou Božská Matka vytváří pro postup duše k Bohu – o devíti krocích vývoje duše...

Lidé jsou posíláni na určitou cestu, a tak mohou dosáhnout Božství. Dosáhnout Božství, to není jen tak se ráno vzbudit a říct si: „Ó Bože, chci Tě dosáhnout.“ A pak čekat, že Bůh odpoví: „Okay, pošlu ti provaz. Pojď!“ Aby dosáhl takové milosti, člověk musí mít čistou lásku. Bez této posvátné Lásky se člověk nikam nedostane. Musíte projít mnoha životy hledání, uvědomování si, procházení různými stupni, ale pokud si neuvědomíte velikost této Lásky, nemůžete Božství dosáhnout. Protože dosáhnout Božství se dá pouze svatostí této Lásky. Proto člověk prochází devíti kroky:

První, začnete Božství hledat. Kde? Začnete hledat, hledáte něco velkolepého, pátráte mezi lidmi, kteří také hledají.

Druhý, začnete si Božství připomínat a zpívat Jeho jméno.

Třetí, začnete se stýkat se stejně smýšlejícími lidmi a připomínat si Božství, což znamená také vaše duchovní cvičení, vaši sadhanu.

Čtvrtý, začnete se zbavovat všech špatných vlastností. Začnete se očišťovat, zbavovat se zlozvyků – očišťovat všechny vlastnosti uvnitř vás.

Pátý, probouzí se nistha. Nistha znamená hloubku, když začnete více toužit, začnete víc hledat v hloubce. Také se to nazývá bhajana, což znamená, že je vaše pozornost odevzdaná takovým způsobem, že s vámi nic nepohne.

Šestý, potom se začne probouzet ruchi, soucit.

Sedmý, probouzí se ashakti, což znamená hluboký vztah. A tento vztah není vztah vnější, ale je to hluboký vztah k Božství a k Mistrovi.

Osmý, pak se začne probouzet bhav a samotřejmě i sám bhav prochází určitými stádii.

Devátý, na konec se manifestuje Láska ve své božské fázi. 

No, vidíte, k cestě Lásky nedojde jen tak, že si řeknete: „Milujeme, milujeme, milujeme.“ Je to dlouhá cesta úplného odevzdání se. A tato Láska se probudí, když vám Božství odhalí samo sebe, manifestuje vám samo sebe. Potom jste dosáhli svého cíle. Takže, takový je vývoj duše, zpátky tam, odkud pochází.

(překlad Bhawani, Č.R.)

Žádné komentáře: