sobota 10. srpna 2013

Žijte to!


Kdykoli zažijete hloubku lásky ve svém srdci, 
kdykoli si sednete k modlitbě, bhajanu nebo meditaci a necítíte bolest, nemáte pocit štěstí, nemáte pocit horka, 
není vám zima, ale můžete pocítit radost, 
kterou nelze ani vyjádřit, 
uchovejte si to. 
Slovo, kterým to můžeme pojmenovat, je blaženost, 
ale toto slovo je stejně omezené. 
Jediné co mohu říci je, prostě to zažívejte, žijte to! 
Nemůžete to vyjádřit slovy. 
A to je to, čím máte být po celou dobu. 
 Sri Swami Vishwananda

Žádné komentáře: