pondělí 26. srpna 2013

Babaji dnes.


Ganga teče kam Božství chce. V průběhu času se trasy této posvátné řeky, vytesané do velkého himalájského pohoří změnily, tak, jak se vyvíjel člověk  a doba. Tak to je, že se lidstvo v průběhu času mění a vyvíjí. Lidstvo si vybírá svůj vlastní osud, podle předurčení Božské vůle, pro každou inkarnaci, a svobodná vůle, která je dána každé individuální duši, zahrnuje jednotu všeho.
Buďte moudří a poznejte uvnitř, jaké je vaše předurčení, zakódované v buňkách duchovního srdce  a jakou svobodnou vůli máte. Každý z vás může najít Božské světlo v sobě, přijmout Boží lásku, kterou jste uvnitř a šířit ji mezi celé lidstvo a celý svět  a veškeré stvoření.
Nenaříkejte nad svým předurčením, ale raději je přijměte jako výzvu, vedoucí k vašemu cíli, realizaci Boha.
Jak vás učí váš Satguru, Premavatar Sri Swami Vishwananda: "Je možné dosáhnout Boha a pak máte vše. Jak toho lze dosáhnout? Musíte to opravdu chtít celou svou bytostí."

Mahavatar Babaji
Nechť je vám Boží vůle známa... Lásku  a požehnání

(Zdroj: virtual-babaji-vishwananda )

Žádné komentáře: