pondělí 5. srpna 2013

Pokud dosáhnu úplné realizace Boha, zůstanu skutečně stejným? Uvidím skutečně svět stejně?

Chcete to probudit? Opravdu to chcete nebo ne? Myslíte, že si tím nejste jistí? 
Je to tak, že když něco skutečně chcete, musíte mít sílu říct „Ano, chci to!“ Ne jen, „Možná to chci, možná to nechci.“ Protože potom si nejste jistí tím, co skutečně chcete.

Na jednu stranu chtějí lidské bytosti realizaci, chtějí Boha. Zároveň ale říkají, „Pokud dosáhnu úplné realizace, zůstanu skutečně stejný? Uvidím skutečně svět stejně?“ Ale s tímto způsobem uvažování se to nikdy nestane. Pokoušejte se tak moc, jak jenom chcete. Jak se říká: nemůžete sloužit dvěma pánům zároveň. Nemůžete mít úplnou realizaci Boha a ve stejnou dobu říkat, že chcete materiální svět. 

Něco vám povím, v úplnosti, v Božství, je přítomno vše. Kde jinde, než v pouhé lidské mysli může člověk prostě vidět, co tyto dvě oči vnímají? Na jednu stranu je zde všechno, všechno znamená také tu materiální část. Na druhou stranu je zde jen materiální část a iluze. Potkáváte lidi, oni se snaží vidět co je krásné a stávají se k tomu připoutanými a nechávají si to. Je to naše vlastní štěstí, které vzniká v životě z hlubin našeho nitra, kde dosahujeme cíle. Ale něco chybí, není to kompletní. 
Kdekoliv čtete, v jakékoliv svaté knize, v bibli, také v Bhagavad Gítě je řečeno, že Pán Krišna nebo Ježíš odešli daleko na opuštěné místo nebo na vysokou horu, aby si sedli a mluvili s Bohem. Ačkoliv, každý z nás může jít také hluboko do našeho nitra a zvýšit v sobě vibrace, dosáhnout vyšší úrovně a otevřít se vědomí Boha. Nechte světlo proudit skrze vás a stát se Sebou a uvědomit si to a vědět, že jste Sebou a že toto Já pro vás koná. A když toto Já pro vás koná, zajisté bude vše perfektní. Není pochyb – se silou víry, kterou máte v mysli. Když máte takovou sílu víry, tuto sílu vůle, můžete si potom vytvořit v mysli, co skutečně chcete. 

Představte si to.  Udělejte z toho myšlenku a promítněte tuto myšlenku na cokoliv co jen chcete a řekněte si silou slov „Chci tohle!“
Podívejte co se stane! Podívejte se co dělal Ježíš, když přišli nějací lidé a říkali „Tenhle člověk je nemocný. Můžeš ho prosím uzdravit?“ Co odpověděl? Moc toho neřekl. Jen řekl, „Buď uzdraven!“ Ta osoba se skutečně uzdravila – protože v jeho vědomí, Ježíš byl vždy s Božstvím, vždy s Otcem. Neměl žádné pochybnosti o svých vlastních slovech, nepochyboval o sobě. Neřekl „O.K., nechte mě léčit.“ Se silným přesvědčením řekl „Buď uzdraven!“ Ale je také pravda, že ta osoba musela mít v Ježíše víru. Už měli vevnitř vyvinutý tento ozdravný proces a šli za Ježíšem, aby kontaktovali tuto vyšší frekvenci energie. A opravdu se uzdravili.


Jak Sri Yukteswar vždycky říkal: Síla mysli je zde, aby léčila i aby neléčila. Pokud skutečně chceme být vyléčeni, změňme myšlenku. Přimějme ji, aby se stala moudrostí. Potom budete uzdraveni.“ Moudrost leží hluboko uvnitř každého koho znáte, protože jste všichni součástí Božství.
Jestliže odstraníte hrubé vnější tělo, toto tělo tvořené z této tkáně… budete jen čistým světlem Boha. A v tomto světle je přítomná veškerá moudrost a vědění.

Ale někdy opravdu potřebujete někoho, aby vám to řekl, aby vám vždy připomínal tohle „Nedělej si starosti“. Já vám budu vždy připomínat, že jste Božství! I když se moje ústa unaví, moje srdce to bude stále říkat, dokud nedosáhnete té úrovně.
Tak učinil Kristus. Mnoho z vás si myslí „Ježíš byl tak skvělý. Proč zemřel? Proč zemřelo jeho tělo? Proč prošel ukřižováním?“ On před ukřižováním věděl, že uvnitř Něj se děje něco velikého, něco, čemu lidská mysl nemůže porozumět. Přeměnil svoje tělo ve světlo tak, jak učinil, když se sám proměnil na hoře. Kolik lidí tomu skutečně porozumí? Ne mnoho. Udělal to, aby ukázal, že uvnitř našeho těla leží tělo duchovní. My všichni můžeme získat přístup k tomuto duchovnímu tělu, pokud to budeme skutečně chtít. 

překlad Tereza M., Č. R.

Žádné komentáře: