pátek 9. srpna 2013

Swamiho letní satsang - souhrn.

Zde je souhrn otázek a odpovědí, které Guruji dal:


Božská Matka je pro mne poněkud abstraktní představa. Jak můžeme navázat kontakt s Božskou Matkou? Jaká cvičení, rituály nebo obřady mohou napomoci?
SV: Pokud chcete navázat kontakt, musíte vědět, že matka je vždy v blízkosti svých dětí. Vezmete-li v úvahu, že matka je blízko, pokud máte víru, zavolejte na ni, bude s vámi. Pokud ji chcete potěšit rituálem, existuje jich mnoho. Ale jsou složité. Musíte se je správně naučit. Ale pokud můžete milovat Božskou Matku, tak jako dítě miluje matku, je to nejjednodušší způsob. A ona bude s vámi. Víte, chcete-li najít Boha, najdete ho jen v těch nejjednodušších věcech. Když se modlíte, když zpíváte, Božství je vedle vás. Není to zbytečné. Když se modlíte k Božské Matce, ona přijde, a když bude chtít, abyste měli o ní vizi, budete mít vizi. Ale musíte se připravit. Musíte připravit svou mysl. Musíte ji ovládat. Musíte mít jasný cíl, to dává určitý směr. Takže pokud se soustředíte, stanete se víc a víc silnými.

Proč jsi si vybral ze všech cest hinduistickou vaišnavskou a ruskou pravoslavnou linii?
SV: Mysticismus ve vaišnavismu a pravoslaví je podobný. Narodil jsem se jako Ind (hinduista), stejně jako se rodí všichni ostatní Indové. V hinduismu nemusíte dělat speciální rituály, když se narodíte, zatímco ve všech ostatních náboženstvích musíte udělat rituál, aby jste toto náboženství získali.

Jak můžeme rozvíjet pokoru, která pomáhá probudit lásku v nás? (Přišlo mnoho odpovědí z publika)
SV: Kosmická láska se probudí, když zapomenete na sebe. Takže vás Božství může plně vlastnit. Dokud věříte, že to můžete udělat sami, je to dobré, budete muset vyvinout určité úsilí, ale mějte na paměti, je to On, který to dělá. Pamatujte, že Bůh je všechno. Pak Ho můžete najít všude.

Milovaný Guruji, jak prakticky pochopit slova z Bible, jako například "když vás někdo uhodí do tváře, nastavte mu také druhou?"
SV: Vaším úkolem je milovat, nezáleží zda vás ten druhý miluje nebo ne. Když dáváte lásku, nezáleží na tom jestli vás fackují, pomlouvají vás. Prostě je milujte, nenechte se rušit tím, co vám ostatní dávají, ale soustřeďte se na to, co dáváte ostatním vy. To je to, co toto podobenství znamená. 

Živí blaženost, ananda, démony a bohy? 
SV: Když jste v anandě, jste povzneseni nad kvality. Takže ananda je mimo dobré a špatné kvality. Ve stavu blaženosti ani dobré ani špatné neexistuje. Ani dobré ani špatné se neživí. Přesahujete dobré a špatné kvality. Blaženost není kvalita, je to stav. 
Otázka pokračuje:  
Znamená nesmrtelnost osvobození? 
SV: Ne, Devové (nebeské bytosti) jsou nesmrtelní, ale nejsou osvobozeni, protože jsou vázáni svou dharmou. Zatímco když lidé stoupají, uvědomí si nesmrtelnost duše a to je činí svobodnými. Nejste vázáni omezeností věcí, jste svobodni v Božství. Nesmrtelní sedí a pozorují, zatímco ti osvobození, ti dosahují Pána. 

Chtěl bych se zeptat na svědky Jehovovi. Věří, že jen Jehova je nejlepší a vše ostatní pochází od Satana. Prosím, řekni mi, jaká je pravda. 
SV: Bůh by se tomu smál. On říká: Já jsem jednou z mnoha forem, protože každá moje kvalita je formou. Je to stejný Bůh s mnoha vlastnostmi. Pokud by Bůh byl omezen, nebyl by to Bůh. Bůh je v každém srdci? Který Bůh to je? Hinduistický, muslimský, křesťanský... Bůh lásky. Když se vše rozplyne, zůstane jen láska. Když zmizí nevědomost z mysli, Bůh se sám projeví. Nezáleží v co lidé věří, pokud věří, ale nekritizují ostatní. To z vás udělá lepšího člověka. Mimo náboženstvím jste člověkem, to je velmi důležité. Musíte mít respekt k lidstvu, k lidem. Člověk musí otevřít okna mysli, aby se to stalo jasným. Pokud vás vaši rodiče nerespektují, nezáleží na tom, respektujte je, to je důležité. 

Proč Bůh stvořil Mayu (iluzi)? 
SV: Stvořil Mayu, tak si může užívat stvoření ve všem. Pokud nebude poznávat, jak by se mohl těšil z toho, co stvořil? 

Swamiji, můžeš mi prosím vysvětlit zážitek Déjà vu?
SV: To není sen. Když spíte, vaše vědomí cestuje a zaznamenává představy. Ale když k tomu dojde, když jste v normálním životě, vzpomenete si, že jste to viděli. Mysl je jako záznamník, vše je zaznamenáno v mysli. Dokonce i otisk místa, které jste navštívili, můžete vyvolat v jiném životě. Mysl je shromaždištěm myšlenek a tak se to může stát. Proto musíte být ostražití ke každé myšlence v mysli. To je déjà vu, otisk. Vědomí není omezeno, není tam zeď, aby ho zastavila. 

Je možné, že zlatý věk neproběhne na této planetě - Zemi, ale v jiném světě? 
SV: Ne, bude se to dít zde. Jogíni rotující v sat-jugách vnímají Božství všude. Materiální osoba bude v kali-juze proto, že se tolik bojí zničení. Musíte uskutečnit zlatý věk pro vás teď. Protože pokud budete čekat na zlatý věk, ani vaše kosti už tady nebudou. 

Jak vytvořit naprostou poslušnost a stoprocentně se odevzdat Satguruovi? 
SV: K dosažení tohoto stavu musíte odstranit svou vlastní vůli. Lidé stále mluví o odevzdání, jsou to jen řeči. Pokud se chcete odevzdat, zkuste to. 

Učíš nás indické mantry, bhajany, rituály, aspekty Boha. Všiml jsem si, že spousta lidí kolem Tebe nosí indické oblečení. Máme - v západních zemích - žít "indický život“, abychom realizovali Boha? Jaká je Tvá rada? 
SV: Jedná se o určitý respekt vzhledem k cíli. Není to o indickém oblečení, je to o tom být dobře oblečen. Ale pomáhá to na cestě. Existuje oblečení pro každou příležitost: pro kostel, pro pláž. 

Jak můžeme pomoci staré osobě připravit se na smrt (když ona o tom mluví), pokud tato osoba nenásleduje žádné náboženství, ale věří v něco absolutního? 
SV: Musíte jí říci: ano, zemřete. Pokud nechcete připustit že zemřete, budete trpět i potom. Ale když to přijmete, může to otevřít dveře. Můžete tu osobu zbavit strachu ze smrti tím, že mluvíte o nesmrtelnosti duše. 

Kdo ukončí závody ve zbrojení mezi národy? 
SV: On to ukončí, když nastane porozumění.

Žádné komentáře: