pondělí 12. srpna 2013

Daršan v Monaku.

Koncertní sál sám o sobě byl výzvou: 
byla to obrovská sportovní hala a opravdu ne moc romantická. Takže jsme nejprve museli předělat místo, aby bylo hodno akce Swamiho Vishwanandy! 

Ale Marina, organizátor, všechno velmi dobře připravila a tak tam byly postaveny stěny, zakryté bílou tkaninou, položen koberec, dolů visely girlandy květin a na obou stranách byly umístěny obrovské vázy - a už to vypadalo docela jinak.

Když přišel Swamiji, bylo tam asi 200 hostů. Zpíval bhadžan, vyzval všechny, aby zpívali spolu s ním a pak hovořil o mysli - která nás znovu a znovu odvádí a přesto nás nakonec nečiní šťastnými. Je lépe se tedy zaměřit na mnohem blaženější a přínosnější kvality srdce.
 

Swamiji nás pak provedl krásnou meditací, v níž nás všechny požádal, abychom zavřeli oči a přenesli veškerou naši pozornost do našich srdcí. Mezitím Swami zpíval krásné verše na oslavu Radhy Krišny, které přinesly spoustu štěstí a lásky nám všem! 
Samozřejmě, že se tam trošku prezentoval i životní styl Monaka ;-).
Po darshanu se Swami Vishwananda odebral na dlouhou dobu dávat intervia oddaným a strávil spoustu času návody a radami lidem. Poté hostitelé připravili výborné indické pohoštění, které trvalo až do časných ranních hodin!

Žádné komentáře: