neděle 11. srpna 2013

Hanuman je považován za model bhakti, je vzorem toho, jakým by člověk měl být na duchovní cestě, jak zbožným by měl být.

Hanuman je inkarnací Šivy. Když sestoupil Ráma, všechna Božstva se manifestovala v podobě opic - Vanara Sena. A Hanuman je Šiva osobně, skutečně. To je důvod, proč se říká: když se modlíte k Hanumanovi, obdržíte milost Gauri Shankara. 
A jak jsem vysvětlil v průběhu Ram Navami, jméno Ráma je směsicí Om Namo Narayanaya a Om Namah Shivaya. První slovo Rámy je: Om Namo Narayanaya, což je Ra, druhé Om Namah Shivaya, což je Ma. Takže jméno Ráma je naplněno v Hanumanovi skrze jeho oddanost. Byl zasvěcen do jména Rámy od dětství a jeho oddanost nemá hranice. Ještě dodnes se říká: všude tam, kde bylo čteno jméno Rámy, on byl první, kdo přišel a poslední kdo odcházel. Hanuman je nesmrtelný. Cestoval po celém světě, chránil a dával své požehnání oddaným Rámy, tomu, kdo se modlí k Pánu Rámovi. 

Tulsidas věděl, že nebude moci dosáhnout Rámy sám. Věděl, že jeho oddanost je slabá. Musel posílit svou oddanost a jediný způsob, jak posílit oddanost Pánu Rámovi bylo poznat Ráma bhaktu a stát se oddaným Pána Rámy. To je to, co Krišna řekl v Gítě, "Kdo chce přijít ke mně, ať se věnuje mým služebníkům. Oddaný mých služebníků je mi nejmilejší." 
Takže Tulsidas vzal doslova to, co je napsáno i v Rama Charitra Manas. Odevzdal se Hanumanovi a požádal ho o pomoc a samozřejmě nevěděl, kdo Hanuman je. 
Takže skrze své pokání celé dny bloudil, došel na jedno místo a uslyšel hlas: "Jdi do Varánasí. Jdi do chrámu, kde jsou čteny Rama Charitra Manas." Pak se zeptal "Ale jak ho poznám?" Ten hlas řekl: "Poznáš ho, je to starý muž, který vejde. Bude první kdo přijde a poslední kdo odejde." Tak tam šel a když vešel do chrámu, uviděl jen jednoho starého muže, který tam seděl. Pak se chrám zaplnil lidmi a když všichni odešli, byl jediným, který zůstal a odcházel jako poslední. Takže věděl, že to byl Hanuman. Šel a chytil starého muže za nohy a řekl: "Prosím tě, Prabhu, ty jsi takový velký oddaný Pána, prosím, veď mě k Němu. A požehnej mne trochou své oddanosti, kterou máš k Pánu Rámovi." Hanuman v tuto chvíli, protože byl v přestrojení, řekl: "Ne, ne, ne, co to děláš?" Víte, chtěl ho otestovat. Přemlouval ho, odstrčil ho, ale Tulsidas nepustil jeho nohy. Hanuman byl spokojen s jeho oddanosti a řekl: "Já tě požehnám tím, že Pán Ráma přijde, ale budeš ho muset poznat." 
Takže, když o několik dní později Tulsidas byl na břehu Gangy, přípravoval čistou santalovou pastu, přišli k němu dva mladí muži a řekli: "Vidíme, že připravuješ pěknou santalovou pastu. Můžeme nějakou dostat?" Tulsidas řekl: "No, ta santalová pasta je pro krále, pro hodnostáře. A vidím, že jste hodnostáři, takže můžete santalovou pastu mít". Samozřejmě nemohl poznat, kdo je před ním. Hanuman byl na stromě, nad místem, kde Tulsidas seděl. Zavolal Tulsidase a povídá: "Tulsidasi, to je tvůj Pán před Tebou." Když teď uviděl Pána před sebou, Tulsidas nechal a pustil čandan a chytil nohy Rámy. 


Takhle Hanuman pomáhal oddaným Pána, aby ho našli. Tak on je modelem oddanosti. Takže se můžeme jen modlit, abychom se mohli trošku změnit a být jako on. 

Žádné komentáře: