čtvrtek 8. srpna 2013

Jak dlouho zůstanou lidé na zemi?


Stačí jen otevřít srdce, stačí otevřít skutečné oči, které vám Bůh dal. Uvidíte, že to bylo a je vždy k dispozici. To je to, kým ve skutečnosti jste a to, kým vždy budete, dokud se úplně nerozplynete do světla. Tak si to uvědomte. 

Jak dlouho lidé zůstanou na zemi? 

Možná sto roků maximálně? No, ne každý toho dosáhne, někteří dosáhou 80, někteří 60, ale víte, že smrt je jistá. Nikdo nemůže uniknout. Ani On, projevil sám sebe, ale přijal to. Rozdíl mezi Ním a lidmi je, že přesáhl lidství, změnil ho v Božství. To je to, o čem mluvil. Navzájem se milovat. On vždycky říkal lidem o této vzájemné lásce. Vše, o čem kdy mluvil, je jenom láska. V lásce budete mít vše. Vše co hledáte je ve vás, ne vně. Vnější věci přicházejí a odcházejí. Podívejte, mluvil jsem o přátelích, lásce ve vztazích, ale smrt vezme vše pryč. Ale vědomí, vaše vyšší Já, se pohybuje od jednoho života k druhému, dokud nedosáhnete Nejvyššího. Pokud si uvědomíte Nejvyšší Bytí, vlastně nebudu říkat dosáhnete Nejvyššího, protože je to to, kým již jste, zjistíte, že podstatou duše je On.Snažte se dělat vše pozitivním způsobem a snažte se vidět svůj život jako radostnou cestu. Cestu, kterou opravdu chcete aby byla, a pak to tak bude.

Žádné komentáře: