středa 4. května 2011

Text a zvukový záznam promluvy Sri Swamiho Vishwanandy o Velikonocích 2011


Velikonoční neděle 2011

Krátká promluva Sri Swamiho Vishwanandy

Kaple ve Shree Peetha Nilaya, Německo

(mírně upraveno)


Když čteme Evangelium, tak vidíme, že Kristus, Syn, nežli přišel ON, přišel již předchůdce, aby JEMU připravil cestu. Obdobně, kdykoli se inkarnuje Mistr, neinkarnuje se pouze Sám o sobě, nýbrž vždy spolu se svou legií. Dokonce když byli Apoštolové později svolaní za různých okolností do svých životů, byli již připraveni, protože přišli úplně zhora.

A vidíte pokoru Krista ve smrti, v tom, že na Sebe vzal Kříž a poté, třetího dne v tom, jak ukázal, že ON je víc než tělo, ukázal, že Bůh je mimo život a smrt. Zrodil se opět z mrtvých. Byl znovu na živu, aby ukázal, ze uvnitř lidského těla se nachází duchovní tělo a když je člověk v doteku s tímto duchovním tělem, tak je spojen s Kristem uvnitř sebe. Člověk se probudí uvnitř svého Já s Kristem. To je to, co řekl Kristus, „Já jsem Cesta, Pravda a Světlo. Není jiné cesty k Otci, nežli skrze Mne“, což znamená, dokud člověk není jako Syn Boží.

Rovněž tak dokud se člověk nestane takovým jako všichni Světci, kteří byli Jedno s Kristem, zůstane realizace nebo plnost Božího mysteria lidským očím skryta, lidské mysli skryta. Jen tehdy, když jsme ve spojení s Kristem, když jsme spojeni s Božstvím a když je tato Láska probuzena – ne taková láska, jakou chápeme tady v mysli, nýbrž Láska, která je daleko hlouběji uvnitř vlastního Já – z hloubi vašeho srdce se tato Láska vzbudí, potom působí Kristus skrze každého.


Takže, Christ is Risen!! (Christos Anesti!)

Truly He is Risen!! (Alithos Anesti!)


Kristus je vzkříšen !!

Vpravdě, On je vzkříšen!


Žádné komentáře: