neděle 22. května 2011

Himalájské orchideje a TyDopis od Mahavatára Babajiho

Když jdete na procházku po vysokých Himalájích v čase jara, když taje sníh, je potěšením vidět tam kvést mnoho druhů orchidejí. Voda vytváří z tajícího sněhu proudy, které stékají dolů z hor do řeky Gangy a tímto způsobem zavlažuje úrodu, kterou budou vesničané brzy sázet. V čase sklizně, představuje potravu pro fyzickou formu Božská energie, Láska Brahmy, Šivy a Višnua. Obyvatelé Himalájí žijí v jednoduchosti a míru. A přesto, upřímně vám říkám, spousta z nich má v srdci takové spojení s Božstvím, které bylo zapomenuto ve většině velkých měst světa.

To je důvod, proč někdo jako váš Učitel, Swami Vishwananda, přišel za vámi do vašich měst, do vašich domovů a do vašich srdcí, probudit vzpomínky na to, co obyvatelé vysokých Himalájí již činí z dávné minulosti. Swami Vishwananda vás učí, že je čas probudit spojení s Božstvím ve vašem srdci. Když se to stane, obdržíte Požehnání a Boží milost do proudy řeky vašeho života. Začnete se méně soustředit na fyzický svět jako cíl vašeho života a začnete se odpojovat od materiálního světa, lidí, míst a věcí.

V tomto procesu nastane spousta vzestupů a pádů, ve vašem vnitřním světě a prostřednictvím událostí, které nastanou v okolnostech vašeho života, ve vašich vztazích. To je místo na duchovní cestě, kde mnozí ztratí odvahu a vrátí se zpět do rodinných poměrů světských lidí. Swami Vishwananda, jako „putující osvícený Mistr“, je tu věčně pro obrodu lidstva, od svého pravého narození, kdy otevřel své srdce Lásce. Přichází za vámi, stále znovu a znovu, ve vašich městech, kde jste se narodili a k těm z vás, kteří jste cestovali do dalších měst na světě.

Jsou to moji a jeho žáci, kdo přicházejí z davů na daršan Swamiho Vishwanandy pomoci ukotvit energii Jeho mise do lidských srdcí a na místa, na která cestují. Swami Vishwananda zasvětil další, kteří slouží jako Swami a kteří cestují samostatně, také do vašich měst, pomoci ukotvit energii mise Swamiho Vishwanandy do srdcí lidí a na místa, kam On a oni cestují. Tímto způsobem je poselstvím Swamiho Vishwanandy, poselstvím Srdce otevřeného Lásce, šířit to kolem celého světa jako oázu, která najednou vytryskne tam, kde je sucho a vyprahlá poušť, která se dlouho modlila za živou vodu, přichází ke svému vědomí.

Moji přátelé, buďte těmi, kteří „otevřou své srdce Lásce“ a skloňte se u nohou svého učitele. Buďte jako ty Himalájské orchideje, které kvetou ve vysokých nadmořských výškách a vzkvétají tam, kde se zdají být tvrdé přírodní podmínky, ve kterých žijí a rozvíjí se. Jako Himalájské orchideje na svých místech představují vědomí světa, který se zdá být velmi tvrdým místem, kde se oddělujeme od materiálního světa a otevíráme své srdce lásce. Přesto se to může stát a je to možné i dnes, v tomto čase. Odevzdejte se Božství ve vašem srdci a Tomu, kdo vám ukáže cestu a kdo pro vás představuje Božství a který byl poslán do vašich měst a srdcí od Nejvyššího...

Překlad: Alandini/Č.R.

Žádné komentáře: