pondělí 16. května 2011

Narasimha Chaturdasi


Narasimha (Narasimhadeva „Nara“ = člověk „Simha“ = Lev „deva = Bůh) je v Hinduismu čtvrtý Avatár Vishnua, jehož podoba je napůl člověk, napůl lev.
Narasimha Chaturdasi je den jeho zjevení

Purany, staré knihy o Bozích, vyprávějí o démonickém králi Hiranyakashipu (Hiranyakashipu = zlato, „Kashipu“ = měkké peří nebo lůžko: ten, který miluje zlato a měkké lože), který kdysi ovládal svět ale nakonec byl usmrcen Vishnuem v podobě Narasimhy:

Hiranyakashipu pronásleduje neustále svého syna Pralada, který zasvětil svůj život Vishnuovi.

Po letech extrémního odříkání vzrostla moc démonického krále natolik, že to začalo narušovat rovnováhu celého univerza. Nebeští dévové naléhali na Brahmu a ten se konečně před králem zjevil. Hiranyakashipu prosí Boha Brahmu o milost, aby nezemřel nebo nebyl zabit za následujících podmínek:

Skrze žádnou bytost, kterou Brahma stvořil,

ani uvnitř domu ani mimo dům,

ani ve dne ani v noci,

ani na zemi ani ve vzduchu,

aby nebyl zabit ani člověkem ani zvířetem,

ani zbraní ani rukou žijící nebo neživé bytosti,

ani Dévou (nebeskou bytostí), ani Asúrou (démonem).


Navíc si vyprosil všechny mystické síly (Siddhi), neomezenou vládu na všemi žijícími bytostmi a vládnoucími Božstvy. Brahma mu poskytl tato požehnání, protože byl spokojen s jeho odříkáním.(Bhagavatpurana 7.3.35-38)

Hiranyakashipu chce zabít svého syna Pralada

V mylné sebejistotě, že se skrze Brahmovo požehnání stal nesmrtelným, začne vládnout Hiranyakashipu celému univerzu. Kromě Brahmy, Shivy a Vishnua je každý v jeho moci.

Když jeho syn Pralad začne vyučovat své kamarády ve škole v uctívání Vishnua, vyptává se jeho otec démonických Praládových učitelů. Oba dva mu potvrdí, že Praladova oddanost Vishnuovi pochází jenom z jeho nitra, že tu není nikdo, kdo by ho ovlivňoval. Tomu nemůže démonický král uvěřit. Jeho syn uctívá Vishnua, jeho úhlavního nepřítele, který zabil jeho bratra Hiranyakshu? Král rozkáže aby byl Pralada usmrcen. Všechny pokusy jeho popravy však nemohou Praladovi nijak ublížit, což začne nahánět jeho otci strach. I jeho učitelé, kterí se vší silou snaží odvrátit Praladovu oddanost vůči Vishnuovi ztroskotají a spolužáci nacházejí čím dál větší zalíbení v Praladově nauce. Znovu se obracejí učitelé na Hiranyakashipu a vyprávějí o této nebezpečné situaci.

Narasimhovo zjevení

Hiranyakashipu se třese zlostí a rozhodne neodvolatelně zabít svého syna. „Ty padouchu, když se rozhněvám, zatřesou se všechny světy i se svými vládci. Která síla ti dodala tu drzost, že se nebojácně vzpíráš moci mé vlády?“ Pralada odpovídá: „Milý králi, moje síla pramení ze stejného pramene jako tvoje síla. Všechny síly mají tentýž původ. Bez něj nemůže nikdo dostat sílu. Ať už to je Brahma nebo bezvýznamná bytost, všichni podléhají jeho moci.“ „Ó ty nešťastníku“, zvolal Hiranyakashipu, „vždycky jsi mluvil o nejvyšší bytosti, která vše prostupuje a všemu vládne. Kde je teď? Je snad v tomto sloupu? Mluvíš hodně nesmyslů a proto budeš o hlavu kratší! Rád bych viděl, jak tě tento Hari (Vishnu) uchrání.“ (Bhagavatapurana 7.8.6-7/12-13).

Mocný král Hiranyakashipu spílá svému synovi, uchopí zlostně jednou rukou meč a celý bez sebe udeří pěstí do sloupu. „Nato se ozve ze sloupu strach nahánějící hřmot. Zní tak, jako by se každým okamžikem mělo rozpadnout univerzum. Rachot se nese až k polobohům, kteří si myslí: ´Teď budou naše planety zničeny.' Hiranyakashipu, který chce právě zabít svého syna, slyší tento silný hluk, dunící nádherný tón, který nikdo ještě neslyšel. Ostatní démoni mají strach. Nikdo z nich nedokáže najít původ toho rachotu. K ochraně Pralada a proto, aby potvrdil jeho slova o Jeho všudypřítomnosti, manifestuje nejvyšší Pán Vishnu uvnitř sloupu svůj podivuhodný vzhled, jenž nebyl ani člověk ani lev. Zatímco se Hiranyakashipu rozhlíží, vystupuje úžasná bytost Narashimhadevy ze sloupu“.(Bhagavatapurana 7.8.15-18)

Narasimha si hraje s Hiranyakashipu jako kočka s myší. Když se blíží soumrak, popadne ho, sedne si na práh paláce, položí si Hiranykashipu na klín a roztrhá ho svými diamantovými drápy.

Všecha poženání Brahmy ho nemohly uchránit před jeho smrtí. Nezemřel ani ve dne ani v noci, nebyl zabit ani člověkem ani zvířetem, ani Dévou ani Asúrou (nýbrž Vishnuem, který je nazýván také Dévadeva - Bůh Bohů). Nebyl zabit ani na zemi ani ve vzduchu, ani v paláci ani mimo něj, ani zbraní ani živou nebo neživou rukou.

Dnešní uctívání Narasimhy

V dnešní době je uctíván Narasimha Vaishnavy, ať už proto, aby si od Něj vyprosili ochranu na cestě oddanosti, nebo se k Němu modlili, aby zničil démonická, neřestná přání v jejich srdcích. V mnoha chrámech Gaudiya-Sampradaya je Narasimha ještě pořád denně oslavován zpěvem a mantrami k Jeho chvále.

Na závěr hezky zpracované animované video k příběhu v angl. jazyce:


Žádné komentáře: