středa 11. května 2011

Mohli bychom být svobodní....

Mohli bychom být svobodní, ale naše mysl nám nedovolí být svobodní. Můžeme spatřit Pána všude, ale naše pýcha nás pokaždé zastaví. Můžeme Ho milovat, ale naše očekávání je tu vždycky také. Když se člověk oprostí od těchto tří věcí, bude opravdu úplně v Něm. On je především projevem Lásky. Je projevem toho, kým všichni jsme, my všichni. V Něm se Láska manifestuje navenek, ve všem co vyjadřuje, v každé Jeho akci.“

Šrí Swámí Vishwananda

Žádné komentáře: