čtvrtek 15. září 2016

Úplňkový OM Chanting za toleranci a nenásilí - 16. 9. 2016

 
Džai Gurudév,
v pátek 16. září 2016 proběhne úplňkový OM Chanting, který bude věnovaný TOLERANCI A NENÁSILÍ. Připojte se k nám v době od 20:00 do 21:30h
Jedno z hlavních témat, ke kterému se Paramahamsa Vishwananda neustále vyslovuje, je násilí páchané na zvířatech. 
„Pokaždé, když dharma upadá, jako v dnešní době, a nespravedlnost je na vzestupu, pak se znovu zrodím.“ – Pán Krišna, Šrímad Bhagavadgíta, kapitola 4; verš 7
Když Pán Krišna předal Bhagavadgítu Ardžunovi, žil v době, kdy adharma (nespravedlnost) byla na vzestupu. Démoni jako Kamsa páchali škody a královské dynastie, jako byla rodová linie Kuruů, byla zkažena nemorálními dědici. A proto Pán Krišna porazil démony a vedl Pánduovce k vítězství v proslulé Mahábharat válce.
 Dnes také žijeme v době, která je prostoupena adharmou. Skrytí démoni uvnitř lidí se projevují v činech násilí, krutosti a dalších negativních skutků. Jedno z hlavních témat, ke kterému se Paramahamsa Vishwananda neustále vyslovuje, je násilí páchané na zvířatech. 
Ti z vás, kteří sledujete Svámidžího na twitteru, jste viděli realitu, jak je se zvířaty zacházeno, když jsou chována výhradně pro lidské uspokojení. Situace tohoto průmyslu je mírně řečeno šokující.
Nedávno během Gurupúrnimy Paramahamsa Vishwananda krátce promluvil na toto téma a projevil přání směrem k přítomným oddaným, které může být šířeno ke všem oddaným a lidem do celého světa.
Přepis z Gurupúrnimy 19.7.2016 - Slib Paramahamsovi Šrí Svámímu Vishwanandovi
Svámí Vishwananda: Džai Gurudév všichni! Pokud bych vás požádal o jednu věc, dali byste mi ji?
Publikum: Ano.
SV: Slibujete?
Publikum: Ano!
SV: Jste si jistí?
Publikum: Ano!
SV: Kolik z vás to slibuje? A ti zbylí? (smích)
Tou „jedinou věcí“, kterou od vás žádám je, abyste šířili vegetariánství; šiřte poselství, že by lidé neměli zabíjet zvířata. Slibujete mi to?
Publikum: Ano!
SV: Dobře!
Publikum: (potlesk) Hari Bol!
SV: Pro uspokojení vlastního jazyka, lidské bytosti podporují brutalitu páchanou na zvířatech. Je opravdu skličující to vidět. Pokud chcete mír, nejprve musíme změnit mysl, je to tak? A změnit mysl není jednoduchá věc, ale my to můžeme učinit jednouché tím, že budeme kontrolovat smysly. Jak říká Bhagaván Krišna v Gítě, pokud chcete kontrolovat mysl, začněte tím, že budete kontrolovat smysly. Takže, začněte jíst satvickou stravu a povzbuzujte lidi, aby se stali vegetariány. Takto se tato změna bude zrcadlit v mysli. 
To, co vkládáte dovnitř sebe, to také velice hluboce působí na mysl. Takže, velká část brutality v tomto světě je také zapříčiněna tím, co konzumujeme. Kdežto lidé, kteří jsou vegetariáni, nemají uvnitř sebe takovou agresivitu. Jsou mnohem více pokojní a klidní. Tady jasně vidíte, jak člověk může změnit stav mysli a jak může změnit způsob myšlení, v zájmu lepšího světa, v zájmu světa v míru a lásce. Proto, kdo ještě nejste vegetariánem, prosím staňte se vegetariánem. Předpokládám, že jste všichni, ano?
Publikum: Ano!
SV: Vaše tělo je chrám, ve kterém přebývá sám Pán v celé své vznešenosti a lásce. Takže připomínejme každému tuto posvátnost a udržujte své tělo zdravé.
Toto je ta „jediná věc“, o kterou vás žádám. O tohle. Nic jiného.
Džai Gurudév!
Všichni intuitivně víme, že vliv lidí, kteří se při meditaci nebo společné modlitbě ze srdce a z hloubi duše modlí se stejným záměrem, má na planetu a lidi nesmírný dopad. OMC je společnou modlitbou. Společně vytvořená energie, kterou podpoříme jeden záměr, je mnohem silnější. 
Propojme se tedy během tohoto úplňku při OM Chantingu se společným záměrem podpořit kvality TOLERANCE A SNÁŠENLIVOSTI ve vědomí všech lidí na planetě Zemi. 

Žádné komentáře: