pátek 9. září 2016

Oslavy Navarátri 2016 ve Shree Peetha Nilaya.

Navarátri, devět nocí oslav Božské Matky, jeden z nejhezčích svátků v hinduistickém roce, se blíží...

Božská Matka nese tisíce jmen a je energií všeho. V hinduistické tradici jsou všechny tyto Její aspekty Jednou - Šakti.  V jaké podobě Ji uctíváte, v takové k vám přichází. Jako Navadurgu, Mahá Šakti, ji budeme v průběhu devíti dnů Navarátri velebit, dovolávat se Jejího požehnání. Prosit Ji, aby požehnala všem lidem...

Letošní oslavy Navarátri začínají ve Shree Peetha Nilaya 1. října. 2016.
Nezapomeňte se včas zaregistrovat v kalendáři událostí: 
https://www.bhaktimarga.org/events/event/navaratri-day-1-shailaputri-devi

1. den oslav k nám Navadurga
přichází jako
Šailaputrí Déví
2.den jako 
Brahmačáríní Déví
3. den jako 
Čandraghanta Déví
4. den ji velebíme jako
Kušmandu Déví
5. den jako
Skanda Mátu
6. den přichází v podobě 
Katjájání Déví

7. den jako
Kalaratrí Déví

8. den jako 
Mahágaurí Déví
9. den jako 
Sidhidatrí Déví

Více o významu svátku Navarátri a podrobnosti o těchto Jejích devíti aspektech si můžete přečíst v článcích z předcházejících let, například zde:

Žádné komentáře: