úterý 13. září 2016

Blahopřání k dnešním narozeninám česko – slovenského Svámího Vishwabaladharanandy


Milovaný Svámí Vishwabaladharanando,

k výročí Vašeho narození s datem 13. 9. 1969 Vám z hloubi duše i srdce přejeme mnoho lásky, radosti a míru. Přejeme Vám především pevné zdraví a mnoho šťastných momentů a radosti v znovu propojené duchovní česko-slovenské rodině. 

Děkujeme Vám s jakou láskou, péčí a neúnavným úsilím vedete oddané a žáky Paramahamsy Vishwanandy v Bhakti Marze Česká republika a Bhakti Marze Slovensko z mysli do srdce. Jak s milostí Paramahamsy Vishwanandy ukazujete oddaným cestu a otevíráte bránu do srdce k bezpodmínečné lásce, kterou náš milovaný Gurudží předává tomuto světu také prostřednictvím všeříkajícího „Prostě miluj - Just love." 

Děkujeme Vám za sílu a podporu, kterou nám dodáváte v těžkých okamžicích našich životů. Děkujeme i za Vaši láskyplnou otcovskou tvrdost, kterou projevujete vždy, když je třeba obrousit krustu nečistot ega a pýchy zakrývající naše srdce a zároveň za něžná, láskyplná mateřská pohlazení, kterými se hluboce dotýkáte našich srdcí. Za Vaši lásku, kterou nás chráníte a uzdravujete.

Přejeme Vám mnoho sil a bezedného entusiasmu při naplňování a šíření mise našeho Satgurua Paramahamsy Vishwanandy. Kéž se Vámi vynaložené úsilí a zažehnuté plamínky lásky a oddanosti v našich srdcí rozhoří a pomohou rozsvítit další. 

Děkujeme, že jste zde pro všechny bez rozdílu.

S láskou a vděkem, 

Bhakti Marga Česká republika

Žádné komentáře: