pondělí 5. září 2016

Gurugíta v českém jazyce

Džai Gurudév, 
s radostí vám chceme oznámit, že se nám dostalo velké milosti, a můžeme vám představit a nabídnout požehnanou knihu Gurugíta, která právě vyšla v českém jazyce.
 
Gurugíta přináší hluboké poznání a umožňuje pochopení významu a hloubky vztahu mezi Guruem a jeho žákem. Lze jí chápat jako jakýsi návod pro realizaci Božství, který nám předává Pán Šiva, jenž je sám nejvyšším oddaným svého Gurua, samotného Pána Nárájany. Toto osobní poznání Pána Šivy nám může velmi pomoci na cestě bhakti, cestě oddanosti ke Guruovi, který je nejvyšší podobou Boha na zemi. Tato kniha je o to cennější, neboť obsahuje komentáře našeho milovaného Gurudžího Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. V předmluvě této vzácné knihy Svámí Vishwabaladharananda říká: „Právě komentáře k těmto svatým písmům nám umožňují, aby se do našich srdcí tato kniha zapsala. Aby se pro nás stala transformačním, živým vodítkem na naší duchovní cestě a pochopením posvátného vztahu mezi Guruem a jeho žákem.“
Na tomto místě bychom velmi rádi poděkovali zemskému Svámímu Vishwabaladharanandovi, který ke Gurugítě napsal velmi otevřenou a láskyplnou předmluvu, ale především se zasadil o vydání této knihy; sestavil tým překladatelů, korektorů, grafiků a lidí, kteří zajistili vše potřebné pro tisk a distribuci knih Svámí Vishwabaladharananda celý tým při jejich nesnadné práci motivoval a nejen cennými radami po celou dobu práce podporoval. Bez velkého úsilí a nasazení, které všichni členové týmy vynaložili, bychom dnes neměli možnost tuto knihu číst. Všem tedy patří velké DĚKUJEME.
První představení této knihy veřejnosti bylo jakousi třešinkou na dortu návštěvy Svámího Vishwaanashuyanandy v Praze, jejímž hlavním tématem byl právě výklad vybraných kapitol Gurugíty. Svámí Vishwaanashuyananda při své návštěvě společně se zemský Svámí Vishwabaladharanandou knihám, a tak i jejich budoucím čtenářům, požehnali. 
 
Příležitost k zakoupení této posvátné knihy budete mít na pražském Daršanu Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy 23. a 24. září 2016 v hotelu Chodov. Přejeme vám krásné okamžiky s touto svatou knihou. Džai Gurudév

Ukázka z knihy:
Verš 9
Gurur buddhyātmano nānyat
satyaṁ satyaṁ na saṁśayaḥ
Tallābhārthaṁ prayatnastu
kartavyo hi manīṣibhiḥ

Guru se neodlišuje od bytí a vědomí. Toto je bezpochyby pravda, absolutní pravda. Proto musí moudrý člověk vnímat jako svou povinnost Gurua hledat a nalézt. 

Jak Bhagaván Šankara vysvětlil v předcházejícím verši: předtím, než začnete pracovat na své sádhaně či než se vydáte na pouť samotnou, měli byste znát hlubokou pravdu o Guruovi. Zde také říká, jak důležité je vědět, že mezi Guruem a vaším pravým bytím a vědomím není rozdíl. Ničím se neliší. Protože Guru je samotné absolutní bytí uvnitř bhakty. 

Satyaṁ satyaṁ na saṁśayaḥ: „Toto je bez pochyby pravda, absolutní pravda.“ Zde Pán Šankara připomíná, že nestačí vidět jen Guruovu vnější podobu, musíte též poznat, že Guru je vaše vnitřní bytí. 

Tallābhārthaṁ prayatnastu kartavyo hi manīṣibhiḥ: zde je řečeno, že pokud jste moudří, měli byste vědět, že povinností vaší duše je hledat a nalézt Gurua.

Žádné komentáře: