čtvrtek 1. září 2016

Setkání se Svámím Vishwaanashuyanandou v Praze

6. 8. 2016 přiletěl do České republiky na pozvání České Bhakti Margy Svámí Vishwaanashuyananda, aby společně se Svámím Vishwabaladharanandou, zemským Svámím pro Českou republiku a Slovensko, a oddanými Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, strávil v Praze víkend s bohatým programem.


Na úvodu sobotního programu, kterého se zúčastnilo okolo 60 oddaných z celé republiky, zmínil Svámí Vishwaanashuyananda rozšířenou duchovnost České republiky, která má hluboké kořeny v historii, zejména pak v době Karla IV.

Za doprovodu písní a bhadžanů věnovaných Guruovi a Kristovi následovali abišékam k padukám Gurudžího a púdža ke Kristovi.Hlavním tématem programu byl Svámího důkladný výklad vybraných veršů z posvátného písma Gurugíty. Na několika verších této vzácné knihy Svámí ukázal pevný duchovní základ Gurugíty, rozhovoru Pána Šivy a Párvatí o důležitosti a hlubokém významu vztahu mezi Guruem a jeho žákem.Gurugíta je pro žáka, který z Pánovi milosti na duchovní cestě potkal svého Mistra, nejdůležitější knihou. Je jakýmsi návodem, jak si vytvořit osobní vztah s Mistrem, jak myslet, hovořit a konat, abychom mohli Guruovi sloužit tím nejlepším způsobem, potěšit ho a díky Jeho milosti dosáhnout lotosových nohou Pána Nárájany. Guru, jak praví také Pán Krišna v Bhagavadgítě, se neliší od Nárájany, a Gurugíta se neliší od Gurua. Svámí Vishwaanashuyananda s obrovskou láskou, něhou a moudrostí přítomným odkrýval poznání, které předával Pán Šiva své ženě Párvatí, a humorně je doplňoval o příběhy, které zažil v blízkosti našeho milovaného Gurudžího.

Po krátké přestávce následovalo společné zpívání a pak slide show, ve kterém Svámí Vishwaanashuyananda s láskyplným komentářem barvitě prezentoval fotografie Paramahamsy Vishwanandy z různých jeho cest. Velmi příjemné povídání se značně protáhlo a tak OM Chanting přišel na řadu již ve velmi pokročilém čase.
Nedělní jadžňa k Lakšmínárájanovi začala abišékamem, při kterém oba Svámiové společně uctili múrtí a pokračovali v jadžně. Svámí Vishwaanashuyananda průběžně vysvětloval všem přítomným jednotlivé kroky posvátného rituálu. Během tohoto krásného obřadu bylo recitováno 108 jmen k Paramahamsovi Vishwanandovi, Babajimu, Lakšmí, Nárájanovi a Krišnovi.Vzhledem k tomu, že kromě ohně jadžni vydatně přitápělo i sluníčko, všichni uvítali příjemnou džapa procházku ve stínu stromů v blízkém přírodním lesoparku. Celodenní program byl zakončen opět OM Chantingem a společným cvičením Atma Kriya Yogy.

Celý víkend se nesl v harmonické rodinné atmosféře naplněné láskou, sdílením, vzájemnou pozorností a pomocí mezi jednotlivými účastníky.

Žádné komentáře: