středa 17. října 2012

Sedm květin.

Byl jednou jeden mudrc, velký světec, který přišel do jednoho města. Byl tak slavný, že lidé byli jeho příchodem velmi nadšeni a začali již měsíc předem chystat spoustu věcí. Pak někdo řekl: "Slyšel jsem, že tento Swami při modlitbě používá sedm květin." Měli tam spoustu květin a tak nastal velký zmatek. Divili se: "Které květiny máme vzít a použít pro Swamiho?" Nevěděli. Běželi pak za oním svatým a ptali se: "Pane, slyšeli jsme, že zatímco se budete modlit, používáte sedm květiny, ale máme takovou paletu květin, že nevíme, které z nich použít." Světec se na ně podíval a začal se smát jako blázen. Povídá: "Ano, používám sedm květiny pro modlitbu a chtěl bych, aby mi každý z vás těchto sedm květiny daroval - jmenují se... upřímnost, láska, služba druhým, modlitba, oddanost, věrnost a sebekontrola… Toto je sedm květin."

~Sri Swami Vishwananda~

Žádné komentáře: