úterý 9. října 2012

Krásný příběh o tom, jak služba přináší jednotu mysli, srdce, ducha a spojuje vás v celek.

Za života Sri Ramakrišny žil v jisté vesnici doktor. Kdykoli ho Ramakrišna uviděl, doktor byl vždy smutný, s vážným výrazem ve tváři. Ramakrišna se zeptal: "Proč jste smutný, doktore?" Doktor mu odpověděl: "Nevím. Přišel jsem k vám. Ukažte mi způsob, jak být šťastný. Ukažte mi způsob, jak pocítit Boží lásku a být šťastný." Ramakrišna na to: "Doktore, vím, že každý den máte stovky lidí, účtujete jim spoustu peněz, ale ani to neznamená, že budete spokojený. Takže udělejte jednu věc - jeden den v týdnu poskytujte služby zdarma." Po nějaké době přišel doktor znovu do Dakshineshwaru, Ramakrišna ho spatřil, byl velmi radostný a velmi šťastný, vyzařoval tolik radosti a štěstí… Povídá mu: "Doktore, dnes vypadáte jinak. Jaké je v tom tajemství?" On mu na to odpověděl: "No, vzal jsem si vaši radu k srdci a začal jsem poskytovat jeden den v týdnu služby pro každého zdarma. Čím víc to dělám, tím víc cítím, že to chci dělat víc a víc, protože mi to přináší velkou radost uvnitř a ta velká radost nekončí."

Jako tento, je mnoho příkladů, které mohou být dány k tomu, jak služba přináší jednotu mysli, srdce a ducha a spojuje vás v celek. Nebojte se sloužit jakýmkoli způsobem, jak můžete, kdykoli je to možné, protože nevíte, kdy k vám Bůh může  přijít a v jaké podobě k vám přijde. Pociťujte požehnání a pociťujte Boží lásku!


Žádné komentáře: