neděle 7. října 2012

Jak vložit velkou oddanost do malé ikony aneb Radhastami ve Střemech

Všichni máme v dobré paměti kapli, či pravoslavný kostel ve Shree Peetha Nilaya, který je vyzdoben velkým množstvím ikon světců, do nichž jsou uloženy drobounké reliqie. Swami Vishwananda je velkým milovníkem ikon i reliqií a ikonopisectví je mu velice blízké. Je známo, že sám se věnoval s velkou láskou této soustředěné činnosti, dokud to Jeho životní poslání ještě dovolovalo.

Swámí povzbuzuje a nabádá i své žáky, aby se seznámili s malbou ikon a proto v poslední době radostně uvítal, že se i v České republice postupně začala tvořit skupinka, která se pilně snaží rozvíjet své výtvarné schopnosti, aby posléze pomohla doplnit Jeho sbírku ve Springen.

Séva v této oblasti je sice méně známá, ale bezesporu vítaná.

Na pozvání Swarupini, u které se některá setkání konají, jsem měla příležitost zažít a ocenit tuto atmosféru tvůrčího snažení v jedinečně krásném, láskyplném a inspirujícím prostředí jejího domova, který je pro příchozího naplněn radostným a souhlasným přijetím celé rodiny.

Z Prahy jsem se vydala autobusem do neznáma, abych sdělila něco ze svých zkušeností spřáteleným duším, několika radostným ženám, které se k mému úžasu už velmi časně ráno vydaly na cestu, aby z několika českých měst dorazily současně na místo a daly se společně do „práce“...

Musím přiznat, že mě tato tichá odevzdanost a houževnatost nesmírně dojala a sama už ani nevím, kde jsem našla později průvodní slova k malířské technice vaječné tempery, které jsme se rozhodly věnovat toho dne naši pozornost.
Děkuji Swarupini za její aktivní podporu, za zajištění potřebného materiálu a poskytnutí prostoru pro taková setkání.
Je tak krásné vidět, jak se Láska projevuje v každém upřímném snažení na každém kroku, kde nás provázejí slova našeho milovaného Gurujiho.
Děkuji Yadhavovi a děkuji oběma dětem, každý měl svůj vlastní podíl na úspěšném průběhu tohoto nezapomenutelného dne uzavřeného yagnou...

Springen není vůbec daleko:-)

S Láskou

Uma

Žádné komentáře: