úterý 16. října 2012

Navaratri.

"Nava-ratri" znamená "devět nocí". Je oslavou zabití démona Mahishasury bohyní Durgou. Během těchto devíti nocí uctíváme energetický aspekt Boha ve formě univerzální Matky, označované jako "Durga", což znamená ta, která odstraňuje životní trápení. Je zmiňována také jako "Devi" (bohyně) nebo "Shakti" (energie nebo síla). Je to tato energie, jež pomáhá Bohu vést proces tvoření, udržování a ničení.


Proč spolupracovat s Matkou Bohyní?  Nejspíš proto, že tato tvořivá životní energie, tvořivý aspekt absolutna, je formou Božské Matky, jenž je matkou všech a všichni jsme jejími dětmi.

Můžete se ptát proč matka, proč ne otec?  Boží sláva, Jeho kosmická energie, Jeho význam a autorita je nejlépe vylíčena jako mateřský aspekt. Stejně jako dítě nachází všechny tyto vlastnosti ve své matce, podobně všichni pohlížíme na Boha jako na matku.

Proč devět nocí?  Navaratri je rozděleno do skupin po třech nocích, pro připomenutí různých aspektů nejvyšší Bohyně. První tři noci je uctívána jako účinná síla, zvaná Durga, aby zničila všechny vaše nečistoty, neřesti a defekty. Po další tři dny je tato Matka oslavována jako dárce duchovního bohatství, Lakšmí, která se považuje za sílu propůjčující svým oddaným nevyčerpatelné bohatství. Poslední tři dny je uctívána jako Bohyně moudrosti, Saraswati. Vzájmu toho, abychom měli v životě všestranný úspěch, potřebujeme požehnání všech tří aspektů Božské Matky a proto Ji uctíváme devět nocí.

Jai Devi Jai Durga Maa!Otevřme tedy svá srdce… a nechme milost Matky aby nás zasáhla. Daruje nám nezištně vše co od ní žádáme. Požádejme ji o požehnání ke splnění všech našich přání, specielně těch duchovních, ale také materiálních, abychom se mohli více soustředit na duchovní cestu než na lpění na věcech které nám zabraňují v dosažení Božství. Poprosme o čistotu srdce, vnitřní svobodu… zbavení se ega… a pokoru…, tak se můžeme skutečně odevzdat Bohu, Božství v nás, realizovat naše skutečné Já a pravdu o každém z nás a všem.

Více o oslavách Navaratri ve Shree Peetha Nilaya si můžete nalistovat v anglickém jazyce zde
a také si prohlédnou fotografie a videa z minulých let... prosím klikněte

Žádné komentáře: