neděle 28. října 2012

Každý chce být Božství co nejblíže.

"Všechna cvičení které děláte, vaše meditace, vaše kriya, vše co děláte, děláte to proč? Pro realizaci sami sebe, ne? Ale mnoho lidí si myslí, že jsou realizovaní a stanou se velmi arogantními a jsou těmi, kdo každého soudí. Jsou těmi kteří říkají "Oh, tohle je správné. Tohle je špatné."

On to řekl. Je to součástí evangelia. Ježíš řekl: Otec je všude přítomen, ve všem. Není na mně říci to, ale dozvíte se to. Pokud prostě vezmete tuto část evangelia a budete meditovat jen o tom, budete v tom mít celou pravdu - zejména o Lásce. Stále mluvím o lásce - láska, láska, neustále, víte. Je pravda, že svět ještě o tom neví. A přesto už na tom pracujete, všichni z vás, kteří jsou duchovní, všichni z vás, kteří hledají pravdu. Není to venku, je to tady uvnitř vás, ale musíte se chtít změnit. Musíte opravdu říci:

"Ano, chci se změnit."

Jak On řekl: Jakmile se chcete změnit, svět bude proti vám. Je to naprostá pravda! Zeptejte se sami sebe, ve svém životě, ve svém vlastním životě, když jste se dali na duchovní cestu, kolik lidí se obrátilo proti vám, nejprve ve vaší vlastní rodině? Takže, je to normální.

Čím více budete postupovat ke světlu, ostatní budou žárlit, protože uvnitř to chce každý. Každý chce být s Otcem. Každý chce být v blízkosti Božství, ale přesto nechtějí pro to vynaložit žádné úsilí. Nechtějí ve svém životě jakékoli změny. Chtějí vše dostat šťastně a zdarma.

Takže, pokud to chcete opravdu a upřímně, pak buďte upřímní k sobě a proste Otce. Proste Boha a budete to mít. Je to jednoduché.
Pokud jste k sobě upřímní, jste více svobodní a budete si užívat kdykoli se modlíte. Kdykoli budete sedět při meditaci, kdykoli budete zpívat, budete více svobodní, protože nejste svázáni žádnou vinou. Vina je symbolizována ve Svatém evangeliu Petrem. Cítil se velmi provinile za mnoho věcí. Tak tady, s pocitem viny kterou na sebe kupíme, omezujeme sebe. Neustále pozorujeme, skutečně, naše vlastní chyby. Pronášíme velmi velká, velká slova, protože to je pro mysl tak krásné. Četli jsme o tom (být v blízkosti Božství) v knihách. Je to krásná zkušenost. Známe to z knih, to ano, ale zažít to z první ruky. Každý to může zažít, není to omezeno. Pokud opravdu chcete, budete to zažívat.
Velmi si všimněte, že v tomto malém kousku, který právě teď čteme, je tolik podobnosti k hinduismu. Mytí nohou vlastně není židovská tradice. Je to velmi hinduistická tradice - umýt nohy, ukázat pokoru.


Také, jak řekl Ježíš, není to o mytí těla zvenčí, ale budete se muset umýt uvnitř. Ale mytí nohou je symbolické. Jak dobře víte, všechno je přítomno v nohách. Všechny orgány které jsou v těle jsou zde přítomny. Takže tím, že omýváte nohy, budete také omývat vnitřek. Ale můžete vidět, jak důležité jsou nohy. Když jdete do hinduistického chrámu, první věcí kterou vidíte, jsou nohy Božstva. První věc kterou uděláte je, pokloníte se k nohám. Když jdete k Mistrovi, pokloníte se k nohám. Takže, pokloníte se velikosti, pokloníte se Božství uvnitř, pokloníte se Otci v učiteli. A to je to co  řekl Kristus. Řekl to doslova. Nemusím k tomu ani nic říkat. Není to třeba komentovat. Je to prostě velmi jasné, o této nedualitě Boha v člověku, a také velmi jasné na cestě k realizaci Boha, způsobu seberealizace, nebo jak to chcete nazývat.
Ale realizace Boha, seberealizace, nedosáhnete s pýchou. Nedosáhnete toho když jste velmi arogantní. Dosáhnete toho pouze tehdy, pokud jste pokorní, a On řekl: Lidé budou proti mně. Víte kam jdete a proč. Takže o tom meditujte. Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému, nyní a na věky věků. Amen.

Žádné komentáře: