středa 3. října 2012

Kdo je osvícený člověk? Co znamená být osvíceným?

Podívejte se na život svatých, nebyli to vzdělaní lidé, ale měli Boží milost. Měli úplnou důvěru v Božství, věřili, že bez ohledu na to co pro ně Božství udělá,   je to prospěšné,  je to pro jejich vlastní dobro.

Takže pokud vás Bůh tímto způsobem povolal, pokud vám Bůh nebo vaše duše ukázala cestu k sobě a vy cítíte tuto lásku, tuto bezpodmínečnou lásku uvnitř, pak se toho pevně držte, bez ohledu na vše, držte se pevně, buďte silní!
Když  sami budete silní, Božství vám dá více energie, stanete se ještě silnějšími. Ale pokud sami sebe oslabíte, spadnete úplně dolů. Takže nikdy nepřestaňte cvičit, nikdy nepřestaňte prosit Božství o pomoc. Buďte připraveni a připomínejte si neustále lásku k Bohu - ať jste kdekoliv, cokoli děláte. Tím se stanete Láskou.

Kdo je člověk, který je osvícený?
Hovoříme o osvícení, ne? Nebo seberealizace, co je to? Může mi to někdo říci? Řekněte mi to, prosím, nestyďte se!
Někdo: "Vzpomínka kým jsme".
Ano, vzpomínka kým jsme. Nejen vzpomínka, uvědomění si kým jste!

Co je to slovo uvědomění? Osvícení, kdo je to světlo? Božství, ne?
Osvícení znamená, že vyzařujete božské světlo, když začnete vyzařovat božské světlo, stanete se osvíceným.
Když je mysl v klidném stavu, když vás mysl netrápí, není tam pýcha, jste jako bílá látka, ne? Bůh je jako zlaté plátno. Co se stane, když se bílá látka přiblíží ke zlatému plátnu? Automaticky se na bílé látce začne odrážet zlaté plátno, ne? Stejná zlatá barva. Čím více se k Božství přiblížíte, tím větší bude vaše snaha přiblížit se k němu, tím více se Božství bude pohybovat směrem k vám. Čím více se přiblížíte, tím více se ve vás bude odrážet. Pak se stanete také Božstvím, pak si uvědomíte toto Božství – Božství, kterým již jste. Pak ho začnete vyzařovat, začnete ho odrážet, necháte ho konat.

Takže kdykoli přijdou zkoušky, nepropadněte u nich, buďte silní.
Kdykoli máte pocit, že jste dole, vězte, že nejste sami.
Božství je mnohem blíž než si myslíte.

Žádné komentáře: