sobota 16. června 2012

Vztah mezi Swamim Vishwanandou a Mahavatarem Babajim.

Kdy se Sri Swami Vishwananda setkal s Mahavatarem Babajim?
Sri Svami Vishwananda říká:
"Pocházím vlastně z tradice Mahavatara Babajiho, velkého mistra, který žije v Indii. Jím jsem byl zasvěcen a i další mistři pocházejí z jeho tradice. A jestli je to ten samý Mahavatar Babaji z linie Paramahansy Joganandy? Mahavatar Babaji žije ve skutečnosti v tomto světě...


Často se mne lidé ptají na příběh, kdy jsem poprvé potkal Mahavatara Babajiho. Stalo se to, když mi bylo pět let. Žil jsem na Mauriciu a snědl jedno ze zdejších nejjedovatějších semínek, takže mne přijali do nemocnice. Jednoho dne jsem potom na oddělení spatřil muže, který dětem rozdával sladkosti. Všechny děti se okolo něj seběhly a braly si od něj bonbóny. Ptal jsem se ho: “Pověz mi, kdo jsi?” Díval jsem se do jeho milujících očí, které si dodnes pamatuji. Zadíval se hluboko do mých očí a pravil: “Přišel jsem sem navštívit všechny své děti, a zejména tebe.” Samozřejmě, že jako pětiletý chlapec jsem tomu moc nerozuměl.
Babaji mne chytil za ruku. Dal mi do ní bonbón a jednu mauricijskou rupii a ptal se: “Víš, kdo jsi?” Odpověděl jsem, že nevím, co tím myslí. Pravil tedy: “Podívej se za mne, vidíš to světlo?” Díval jsem se za něj, ale žádné světlo jsem neviděl. Řekl jsem, že žádné světlo nevidím. Na to mi odpověděl, ať se tím směrem zadívám pořádně. A když jsem se podíval podruhé, spatřil jsem zářivé světlo jako Slunce, okolo něhož bylo další haló světla. S úsměvem pravil: “To jsi ty.” Bylo to překrásné, akorát tomu má mysl stále nerozuměla. Rozloučil se se mnou slovy, že musí odejít, protože za mnou přicházejí na návštěvu mí rodiče s tetou. A pak zmizel. Tak jsem se poprvé setkal s Babajim.  
Babaji s sebou nese poselství o lásce a jednotě. Poselství, které usmiřuje Bytí člověka, jeho mysl s pravým Bytím, poselství realizace Bytí. Je velmi jednoduché, jedná se o poselství lásky, a jak můžete použít univerzální lásku ve svém denním životě, ať děláte cokoli.

Swami Vishwananda uctívá Babajiho s velkou láskou:
“Když padnete k Babajiho nohám, myslete na něj a modlete se k němu: “Pokud jsi stvořil tento velký palác, pokud jsi zdrojem všeho, proč bych se měl spokojit jen s palácem? Nebylo by lepší, abych chtěl tebe celého? Ty jsi absolutnem. Ty jsi cílem veškerého života. Dovol mi, abych tě získal!” Stejně tak, neztrácejte čas touhou po omezených věcech. Požadujte absolutno, a pak ho dostanete! Neustále pamatujte na Boží Lásku, Boží pomoc, na Božství v sobě. Jste nástrojem této Lásky, nástrojem radosti, blaženosti a štěstí. Tohle musíte vyzařovat. Na to, abyste to však vyzařovali, to opravdu musíte chtít.”

Výňatek z knihy “V jednotě s Bohem”:
Já jsem Mahavatar Babaji, který hovoří skrze Swamini Vishwalakshmianandamu. 
Babaji: Následující epištola je adresovaná žákům Sri Swamiho Vishwanandy. Já jsem jeho guru. Tato epištola slouží jako úvod pro ty, kteří cítí, že mne neznají, nebo si mne nepamatují. Čtěte prosím tuto kapitolu pravdivě vůči Božské podstatě vašeho srdce, a pak plně porozumíte, co vám říkám nepřímo, mezi řádky. 
Část kapitoly zní následovně:
Z dlouhého a temného věku Kali Jugy nyní povstáváme do nové éry zlatého světla. Dodáváme vám odvahu, abyste kráčeli ruku v ruce s osvíceným Mistrem, vaším učitelem nebo Satguruem, a podnikli všechny nutné kroky, které potřebujete k tomu, abyste se posunuli do vyššího vědomí. Naším cílem je ukázat vám kroky k osvícení, jeden po druhém, v jednotě s Bohem. Tak pravím čtenářům těchto epištol. Vezměte za ruku svého učitele, gurua, Satgurua; vezměte mne za ruku a pojďme společně kráčet do světla, Božské životní síly. Uvnitř každého z vás existují semínka prémy (lásky), satji (pravdy), dharmy (správného konání), šánti (míru), jednoty a ahimsy (nenásilí). Buďte si všech těchto vědomi v každé myšlence, slovu a činu. Pak budete svobodní.


Babaji hovoří o Sri Swamim Vishwanandovi:
Sri Swami Vishwananda patří k jinému druhu duchovních učitelů. Jednou již učil v rámci tradiční struktury vztahu žák a guru, kdy žáci guruovi odevzdávají tělo, mysl a duši. Pravdivě vám ze svého srdce říkám: I tehdy Swami Vishwananda věděl, co dělá! On, v Boží pravdě, učil své žáky skrze životní zkušenosti a velké výzvy trochu jiné lekce, než “odevzdání těla, mysli a duše guruovi minulosti!”

Swami Vishwananda říká:
"Neučím tak, jak by vás učili normální učitelé. Učím samotným životem, jeho zkušenostmi a výzvami. Tak si vybudujete duchovní sílu. Nebudete-li silní, nedosáhnete realizace Bytí a Boha, na to totiž nemůžete zůstat slabí. Musíte být velmi, velmi silní, takový je život.”

Uveřejněno v překladu Kateřiny Pařízkové, Č.R.

Zdroj: http://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.cz

Žádné komentáře: