pátek 29. června 2012

Gajatri Devi Yagna 2012

Tato nádherná oslava Božské Matky ve formě Gajatri Devi se koná ve Springenu jedenkrát ročně, za přítomnosti Sri Swamiho Vishwanandy. Trvá 3 dny a její první den je zpravidla věnován přivolání Gajatri Devi do měděných nádob během Kalash Puji.
Gajatri Devi je matkou véd, je život dávající silou, je zpodobněním samotné "Božské Mantry" a manifestací všech ostatních manter. Bývá zobrazována jako ženský ekvivalent Brahmanu (základu všeho), Parama Šakti, Univerzální Matka, Síla Božského projevu.

Jiné jméno pro Gajatri je Shanti, je tou, která zajišťuje všem mír. I letos k nám bude proudit milost této Bohyně, a to o tomto víkendu, ve dnech 29.6. - 1.7. 2012. Všichni účastníci obětují během Gajatri Devi Yagny havan samagri a rýži, za nepřetržitého zpívání Gajatri Mantry. Obdrží tím Její požehnání a také požehnání Sri Swamiho Vishwanandy.

Existuje více „Gajatri Manter“, ale jedna z nich je nejstarší a nejznámější ze všech...


Om bhur bhuvah svaha
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah pracodayat

Gajatri Mantra v písmu Devanagari

... je považována za vrcholnou védickou mantru a pochází pravděpodobně již z počátků času. Její síla se projevuje v mnoha dimenzích a její univerzální energie byla majákem a inspirací pro nespočet generací před námi. Tato mantra k nám přivolává aspekt Světla - "Slunce vědomí", věčného zdroje našeho bytí (Savita).
V hinduismu všichni bohové a bohyně mají Gajatri Mantru s nimi spojenou. Je zde Gajatri pro Ganéšu, pro Šivu, pro Durgu, pro Višnu, pro Lakšmí... Většina lidí o této skutečnosti neví, ale když hinduisté hovoří o Gajatri Mantře mají na mysli právě tu Gajatri Mantru která je uvedena výše…
Božstvo spojené s touto Gajatri Mantrou je Slunce - Savitri. Běžnější jméno pro Slunce je Surya. Surya je jméno pro Slunce když je nad obzorem a Savitri je Slunce, když vychází a je připraveno těsně pod obzorem.
Metaforou v hinduismu je že: "Slunce se rovná světlu, což se rovná znalosti, což se rovná vědomí."
Zpěv Gajatri Mantry nám tedy pomůže prozářit, harmonizovat a naplnit světlem všechny složky naší bytosti. Pomůže nám otevřít naše srdce i mysl jejich věčnému zářícímu zdroji.

Žádné komentáře: