neděle 3. června 2012

Vytvořte si s Božskou láskou svou vlastní zkušenost.

Neustále si můžeme myslet, že "Bůh je jako tohle, a jako tamto, a jako ono", ale hluboko uvnitř se mýlíme. Každý má svůj vlastní pohled na Boha, a každý má svůj vlastní způsob jak Boha dosáhnout. Někteří budou jen zpívat jméno Boha a budou v blaženosti a uvědomí si Boha úplně. Ale něktěří se musí opravdu snažit, opravdu velice se snažit, aby si Boha uvědomili. Takže každý má svou úroveň.

To je proč často říkám lidem, "Vytvořte si s Božskou láskou svou vlastní zkušenost". Nemohu mluvit o Božské lásce. Můžete si o Božské lásce přečíst, ale je to každého vlastní zkušenost. Když si vytvoříte svou vlastní zkušenost, byť jen malou zkušenost, budete cítit velikou radost a velikou blaženost. Bude se vám to líbit.

Žádné komentáře: