čtvrtek 21. června 2012

Toto Já jedná za vás.

Kdykoliv si čtete v nějaké svaté knize, Bibli, také Bhagavad Gítě, říká se tam, že Pán Krišna nebo Ježíš odešli do pouště nebo do vysokých hor, aby se posadili a rozmlouvali tam s Bohem…

Nicméně, každý z nás můžeme jít také hluboko do sebe a zvýšit vibrace ve svém vlastním Já, dosáhnout vyššího stupně a otevřít se vědomí Boha. Nechte světlo proudit skrze vás  a stát se Já a uvědomte si to... a pochopíte že jste tím Já, a že toto Já jedná za vás.
A když toto Já jedná za vás, jistě bude všechno dokonalé.

Žádné komentáře: