pátek 13. ledna 2012

Ten, který Tě vede za ruku

Často si klademe otázku, kdo je náš Satguru. Dobrá otázka, ne? Někteří šťastlivci to již vědí a jiní se to teprve dozví. Hledání Satgurua není otázkou jen našeho současného života, nýbrž mnoha životů. Hledáme svého Satgurua, protože jen On nás může vysvobodit z naší iluze. Jen Satguru nám může dát požehnání a dovést nás k realizaci svého pravého Bytí. Nalézt Satgurua je však často velmi obtížné. Jednou jsme nahoře a jednou dole. Nepřestáváme ho hledat, protože si myslíme, že ho najdeme. Modlíme se: „Pane, pošli mi mého Satgurua.“ Jenže když je náš Satguru přímo před námi, my to nepoznáme, protože naše mysl má svou představu, že náš Satguru přece musí vypadat úplně jinak.

Podívejte se na Mahávatára Babádžího, na Jeho krásnou sochu a obrázek. Naše mysl má představu Džagat Gurua, ale říkám vám, že Babádží takový není. Když se na Něj podíváte, vypadá velmi přísně. Je přísný, když musí být přísný, zároveň je však zosobněním klidu. Zůstává v klidu, ať se děje co se děje, což je právě kvalitou Satgurua.

Byl jednou jeden muž, který stále hledal svého Satgurua. Vydal se snad na všechna místa, a stejně jeho srdce nebylo uspokojeno. Potkal mnoho mistrů, a přesto jeho srdce nebylo naplněno. Pokud oddaný potká svého Satgurua, jedna z jeho kvalit je ta, že ho srdce žáka jasně pocítí. Chodil všude možně, svého Satgurua však nepotkal. Jednoho mu do cesty přišel světec, kterého se zeptal: „Drahý pane, poslouchejte, hledám svého Satgurua. Mohl byste mne prosím vést?“ Světec zavřel oči, chvíli meditoval a poradil muži: „Poslyš, můj synu, na hoře před tebou přebývá mnoho svatých mužů. Zítřek je velmi vhodným dnem k tomu, abys je pozval do svého domu. Pozvi je na oběd. Pohosti je s láskou a oddaností, ucti je, a až budou jíst, polož jim následující otázku. Utrhni z jednoho stromu dvě větvičky. Pak se jich zeptej: povězte mi, drazí pánové, kterému stromu tato větvička náleží? Když ti odpoví, snaž se jejich tvrzení popřít. Řeknou-li, že je z mangovníku, řekni, že je z tulsí. Ten, kdo se rozzlobí, jistě není tvým Satguruem, ten však, který zůstane zcela klidný a pronese: Možná, je to možné, že se jedná o větvičku z tulsí, bude tvůj Satguru.

.....................


Jak vidíte, kvalita klidu je velmi důležitá. Jak vás může vést mistr, který není klidný? Satguruova velikost spočívá právě v jeho klidu. Ať se děje cokoli, vždy zůstane klidným. Takže teď všichni půjdete a budete hledat svého Satgurua? Během Guru Púrnimy jsem vám říkal, že nejlepší je zeptat se Satgurua nebo Gurua přímo. Pokud jste svého Satgurua našli, odevzdejte se mu a dále se neptejte. Jak říkám, mysl je stále plná pochyb. Nedáte-li svému Satguruovi šanci, aby vás chytil za ruku a vyvedl vás z iluze, odejdete a příležitost promarníte. Dovolte mu, ať vás vede za ruku.

Pocit radosti, kdy váš Satguru stojí před vámi, je reflektován zpět na vás. Satguru Vám nikdy své pocity neukáže, budete je však cítit. On je zná, chce však, abyste je znali i vy. Satguru již Boha nalezl a realizoval Ho, a přeje si, abyste Ho realizovali také. Proto hledáte svého Satgurua.


Úryvek z knihy JUST LOVE /JEN LÁSKA v překladu Kateřiny Pařízkové

Žádné komentáře: