neděle 22. ledna 2012

Stejným způsobem vytvořil Bůh svět - pomocí vůle, pomocí síly slova.

Představte si ve vaší mysli krásný les. Tento les, který jste si představili, je vaše vlastní tvorba vytvořená Božstvím ve vás. Stejným způsobem vytvořil Bůh svět - pomocí vůle, pomocí síly slova. Vytvořte tento krásný les v sobě. Tento les bude nosit vaše jméno, každičký strom. A v tomto lese je jen mír a láska. Každý strom v lese je váš vlastní odraz. Jste to vy sami...To je království rostlin...

Představte si ve své mysli zvíře, které máte nejraději - také můžete vidět mnoho zvířat. Být v super-vědomí. Jste součástí tvorby živočišné říše. Spatřete sami sebe ve všech zvířatech která vytváříte...Tak jste také přítomni v živočišné říši...
Představte si sami sebe jako mohutnou horu. Jste v ní také přítomni. Každý její kámen je váš výtvor...Pohleďte na sebe jako na horu. Vytvořte celou oblohu se spoustou hvězd. Každá ze zářících hvězd jste vy sami...
Představte si sami sebe v jakékoli podobě Božství kterou máte nejraději a říkejte této podobě: "Ty a já není žádný rozdíl. Jsme jedním" a poslouchejte tento vnitřní rozhovor - mezi podobou kterou jste vytvořili a vámi samotnými. Poslouchejte to. Uvidíte že On se na to usmívá. Nakonec pochopíte. Nakonec dojdete k bodu poznání že vy a já jsme jedno. Vy a celé stvoření jste pouze jedno...
A nakonec pohleďte na spojení všeho ve vašem těle - že cokoli jste si představovali, co jste si vytvořili silou mysli, je ve vás. Vaše tělo je jen světlo - čisté vědomí Boha. Jste Kristovo vědomí, jste vědomí Krišny, a jste super-vědomí. Nyní pomalu otevřete oči...
Jaké to bylo, tato malá cesta? No, zkoušejte to! Neustále si připomínejte, že jste Božství. Jakmile si připomenete že jste člověk, budete jen člověk. Je to tak jednoduché když si můžete jen stále připomínat že jste láska. Ano, nemusíme opravdu dělat velké mantry, velké japy, jen připomínat sami sobě že jsme láska - budeme láska. Budeme v tomto světě, ale zároveň budeme Božství.


Když vědomí toho že jste Božství pokvete uvnitř vás, nebude žádný strach, žádné pochybnosti, nic!

(Z promluvy Swamiho Vishwanandy v sobotu o Velikonocích 2005, Centro d´Ompio - výňatek z meditace)

Žádné komentáře: