středa 4. ledna 2012

Takoví lidé...


"...takoví lidé, kteří dělají tolik pro svou zemi, jsou příkladem jak sloužit své zemi a jejímu lidu."

Swami Vishwananda„Pravda
si najde svou cestu skrze konflikty a vyžaduje od nás nepřetržitý proces hledání."

Die Wahrheit findet ihren Weg durch Konflikte hindurch und verlangt von uns einen ständigen Prozess der Suche.“

Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí.“

Das Leben ist eine freudiges Anteilnahme am Wunder des Seins.“

„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.

Gleichgültigkeit gegenüber der Anderen und Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Allgemeinheit ist genau das, was dem Bösen die Türen öffnet."

Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.

Einander zu verstehen bedeutet nicht sich gegenseitig anzupassen, sondern gegenseitig die eigene Identität zu begreifen.“

Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.“

Hoffnung ist ein Zustand des Geistes, der unserem Leben einen Sinn gibt.“

Václav Havel(Pozn.: Výše uvedený citát Swamiho Vishwanandy je výňatkem z korespondence o Václavu Havlovi.
S láskou Uma)

Žádné komentáře: