sobota 17. prosince 2011

Zpívejte srdcem…

Když něco potřebujete, zvlášť když jste v nouzi, máte odvahu a nahlas voláte: "Hej, Tome, přines mi to. Potřebuji to." Tady zpíváte Boží jméno. Zoufale si přejete seberealizaci. Zoufale si přejete osvobození, tak voláte Boha. Tak nechte sílu z hloubky uvnitř vyjít ven a zpívejte nahlas. Uvidíte, že čím víc zpíváte nahlas, tím méně bude myšlenek ve vaší mysli. Tak čím víc zpíváte nahlas, tím víc budou otevřena vaše srdce. Tak se nebojte zpívat a buďte šťastní. Nebuďte smutní. Když voláte Boha, víte, neříkejte "OK, Bože, volám Tě, přijď"(Swami mluví potichu). Podívá se na vaši tvář a bude tak vyplašený, že blaženě přicházejíc, uteče pryč. Jak tak sedí uprostřed vašeho srdce, hluboko ve vašem srdci, když Ho voláte aby přišel, když říkáte "Přijď" jako teď, řekne: "Ó, panebože, říká mi přijď, ale ve skutečnosti mne nechce." Tak v blaženosti otevřít vaše srdce ho zase zavřete. Takže zpívejte srdcem.

Sri Swami Vishwananda zpívá Bala Mukunda….


Žádné komentáře: