pátek 30. prosince 2011

Jogi, Jogini a Vy – Příběh od Mahavatara Babajiho

Jednou, na místě nedaleko Rishikeshe v Indii, přicházel pěšky muž k řece Ganze, která protéká přes Rishikesh, město sádhuů a jogínů. Tento muž přišel ve světle tak zářivém, že obyvatelé tohoto posvátného města byli v úžasu. Když překročil most na druhou stranu Gangy, připadalo mu, že most, voda pod mostem a on, jsou souběžní. Duhové světlo vyzařovalo z jeho těla a ve spojení s vodou z posvátné Gangy pod mostem vytvářela duhu klenoucí se vysoko do vzduchu a z jedné strany na druhou stranu mostu. Kdyby ti, kteří skutečně vidí, mohli přečíst lidskou mysl, poznali by, že lidé obdrželi požehnání od světelné duhy.

Když se tato zářivá bytost dostala na druhou stranu řeky a města, šla do místního obchodu a u obsluhy si koupila murti, která je mnohými nazývána Mahavatar Babaji. Já jsem to sledoval z Himalájí, které jsou výše, než Rishikesh a z nitra světelného muže, kterého lidé pozorovali, jak vchází a vychází z obchodu.

Když jsem šel ven, kráčel jsem v blízkosti sadhua, jogína, starého věkem, ale mladého na těle a duchu. To bylo možné díky jeho jógové praxi, kterou prováděl stovky let v tom samém těle. Zdvořile se dotkl mých nohou, což je v Indii mezi Guruem a žákem tradicí. Požehnal jsem mu dotknutím se jeho hlavy a předáním murti, kterou jsem pro něho právě koupil.

Lidé se divili, kdo může tento muž světla být a jaký může být záměr v nabídnutí tohoto dárku jogimu, který seděl na tom samém místě od východu do západu slunce každý den. A potom jsem zmizel před očima těch, kteří se dívali. „Jaký je účel této show nebo hry vytvořené před našima očima?“ Spousta z nich přemýšlela tímto způsobem. Potom, k velkému překvapení lidí, se jogiho tělo stávalo menším a menším, až mělo tu samou velikost, jako murti. Tak tajemné, jako bylo pro oči lidí zmenšení jeho fyzické velikosti, se nyní majestátně spojil s murti, jako vodní pára s éterem. Od té doby už nikdy tento jogín neseděl na svém místě v Rishikeshi, každý den. Takové věci se dějí v Matce Indii. Už jste někdy o něčem takovém četli, viděli to, nebo to zažili?

Zatímco lidé pokračovali v užaslém pozorování murti, mladá žena, známá svým čistým srdcem a myslí, se zastavila před murti a spontánně uviděla vizi formy Mahavatara Babajiho, kterou murti představovala. Tato dívka byla pouze žákyní jogiho, který se spojil s murti a zmizel v ní. Díky pročišťování, které trvalo stovky let, dostal jogi příležitost skrze murti, aby se posunul do vyšší frekvence nekonečného Božství. V následujících letech, jsem prostřednictvím murti tuto mladou dívku po dlouhou dobu provázel. A Pravda byla řečena: Tato jogini stále žije ve městě v Rishikeshi, v Indii, do dnešního dne.

Jak mohou tento příběh uplatnit ti z vás, kteří ho nyní čtou? Říkám vám pravdivě, jsou příběhy psané mými žáky, v těchto dnech a v těchto časech, které v budoucnosti budou číst mnozí. Někteří z těch, kteří budou v budoucnosti číst tyto příběhy, budou inspirováni ke spojení s energií a vedením toho, který je znám jako Mahavatar Babaji, jehož jediným posláním na této planetě je vést lidstvo ke spojení s vlastním srdcem a vnitřním Božstvím.

Jsem pro vás jako dárek, stejně jako pro tuto nestárnoucí jogini a jogiho, kterého byla žákyní. Jogi se spojil se svým Guruem a dosáhl Jeho lotosových nohou, prostřednictvím murti, kterou obdržel. Pokud se někdo z vás, kdo toto čtete, cítí být ze svého nitra vědomě vedený ke spojení se mnou, můžete to tak dělat ve svých meditacích a prostřednictvím Atma Krije, kterou v tomto čase vyučuje Swami Vishwananda. A, ano, také se se mnou můžete spojit prostřednictvím murti.

Proto buďte vždycky pozorní, pro každého z vás je možnost vidět Božskou bytost uvnitř i zvenčí, kdykoliv si to Božství přeje a vaše srdce s tím rezonuje.

Vzchop se, nikdy nejsi sám.

Mahavatar Babaji

Překlad: Alandini /Č.R.

Žádné komentáře: