čtvrtek 29. prosince 2011

Je to tak krásné, že? Když vaše srdce je čisté...

Ježíš řekl: "Není jiná cesta než já.
Jsem pravda,
jsem světlo,
jsem cesta."


Myslíte si, že měl na mysli sebe jako tělo? Ne, nemyslel sebe jako tělo. Měl na mysli sebe jako Krista který žije v každém z vás. Ten Kristus se musí stát živý tím co Ježíš dal lidstvu v praxi a pochopením že: "Blahoslavení jsou všichni ti čistého srdce, neboť oni uzří Boha!"
Je to tak krásné, že? Když vaše srdce je čisté. Když je vaše srdce očištěno od veškeré negativity kterou jsme my sami vytvořili, budeme svítit Božím světlem! Tak meditujte a zpívají Boží jméno, zpívejte: "Já jsem láska!" Pořád! Je-li vaše mysl a vaše srdce neklidné, zpívejte to nahlas svým jazykem. Tak bude mysl klidná. Recitujte to nejprve svými ústy, pak myslí, dokud to nedosáhne srdce a je recitováno nepřetržitě samo o sobě.

Žádné komentáře: