pátek 9. prosince 2011

Satčitánanda

Pravé Já člověka je Satčitánanda. Pouze skrze aspekt Sat (Bytí) či existence, pouze jako lidé, bez uvědomění čit (Vědomí) a ánanda (blaženosti), nemůžete dojít k úplné realizaci. Realizace však nelze dosáhnout ani pouhými dvěma aspekty. Sat (Bytí), čit (Vědomí) a ánanda (blaženost). Říkáme dohromady Satčitánanda. I lidé jsou Satčitánanda, tělo, mysl a duše, jež je věčná. Bůh stvořil člověka jako velmi vzácný nástroj, o který je důležité se dobře starat. Je důležité být, mít z něj radost a být s ním šťastný, respektovat ho, uvědomovat si, že je chrámem Božím. V tomto chrámu přebývá Bůh. V tomto chrámu může člověk překročit své lidství a uvědomit si své Bytí. Bez tohoto chrámu je to velmi obtížné.

Víte, kolik životů musíme prožít, abychom se narodili jako lidé? 84 000 vtělení. A pak, když dostanete toto tělo, pokračujete a opakujete svou chybu tím, že utíkáte od realizace a uvědomění si Božího vědomí. Tak dlouho, jak budete utíkat, tak dlouho se budete rodit. Bůh vás miluje a chce, abyste se k Němu vrátili. Chce, abyste si uvědomili, že jste s Ním po celou dobu a že On je po celou dobu s vámi. Pak teprve se ve vás rozžehne Světlo! Rozzáří se Láska. Pokud požádáte Boha: „Bože, kéž tvé Světlo skrze mne září,“ může vás odmítnout? Nemůže vám odmítnout nic. Kdykoli se k Němu modlíte, nic vám neodmítne. Bůh je tu, aby dával a vy byste jen měli vědět, jak od něj (věci) obdržet. Když vám někdo něco dává, velmi často máte dlaně otevřené s rozevřenými prsty, skrze něž však Milost Boží propadá a mizí.

Jste chrámem Božím. Bůh přebývá uvnitř. Uvědomte si tuto Lásku. Vězte, že Bůh vždy sídlil a stále sídlí uvnitř vás.

Swami Vishwananda

Úryvek z knihy JUST LOVE / JEN LÁSKA

v překladu Kateřiny Pařízkové / Č.R.

Žádné komentáře: