čtvrtek 22. prosince 2011

Perla moudrosti lásky – Mahavatar Babaji


Spěchání životem od jedné činnosti ke druhé a pocit stresu z toho, že nemáte dostatek času stihnout za den vše, co jste si naplánovali, je špatný způsob žití a mrhání životem. Jistě, je třeba dělat své povinnosti a také zároveň zavolat Božství, aby bylo přítomné v každém vašem konání. Tímto způsobem najdete v životě rovnováhu. To je dosažení Božství, pro které jste přišli do tohoto života, do všech předchozích životů v minulosti a do těch, které ještě mohou přijít. Váš život je v Božím srdci a On vám dá svou Milost k rozpomenutí se na vaše osvícení v Božím čase. Bůh byl s vámi po celá staletí a po mnoho životů. Vzchopte se, v jeden sladký den na vás najednou sestoupí Boží milost a vy budete požehnaní vnitřní svobodou. Prozatím dělejte vaši sádhanu a své povinnosti jako přípravu na to, aby mohl přijít ten Velký Den. Tak jako nyní uctíváte na celé planetě Ježíše v průběhu Jeho období, pamatujte si, že On je jeden z Maha, Velkých Mistrů, které Bůh poslal, aby vám ukázali cestu. Kristus řekl: „Já jsem cesta, pravda a život.“

Váš mistr a zastánce navěky

Mahavatar Babaji


Překlad: Alandini Č./R.

Žádné komentáře: