pátek 1. července 2011

Mistři Kriya jógy pomáhají žákům z temnoty ke světlu

Co dělá cvičení Kriye pro vás a pro Zemi

Mahavatar Babaji

Na počátku bylo slovo, slovo OM. Ze zvuku OM povstalo veškeré stvoření, jak bylo Boží vůlí. Z OM vzniklo světlo a ze světla se zrodila hmota univerza tak, ji znáte a vidíte.

Vaše fyzická těla obsahují tělo světelné, které člověk normálně nevidí, nebo si jeho existence většinu svého života ani není vědom. Mluvím o tom ve své knize, kterou Utpalavati (Jean Peterson) a Jagadish (George Tsatsos) vydali tento týden. O tomto světelném těle, světlu lásky se budete moci v této knize více dočíst. Mnohé z vašich nočních exkurzí ve světelném těle se stávají, když spíte. Některé z nich si lidé pamatují. Jejich snové zážitky jim připadají reálnější než bdělý stav.

Toto Bohem dané světelné tělo je tím, kým ve své podstatě jste. Když někdo cvičí Atma Kriyu nebo jakýkoli jiný druh Kriye, světelné tělo se aktivuje takovým způsobem, že vás to otevírá nebo spojuje se světelným systémem paprsků, které jsou všude uvnitř a okolo Země ve všem stvoření. Toto se běžně nazývá „Zemská mřížka (síť)“. Vše je v podstatě energie a energie nikdy nezaniká. Proto, když někdo poctivě cvičí svoji Kriyu, tak se spojuje s touto světelnou mřížkou, která je Stvořením samým. Vše a každý je spojen skrz tuto Lásku, Lásku – Světlo.

Temnota věku kali jugy (jež je ve stádiu konce, ačkoli se to tak nemusí mnohým zdát), zakrývá toto Jedno Světlo podobně jako závoj tvář ženy. Každý čas od času toto světlo zahlédne. Atma Kriya s praktikováním, odhodlaností a s pomocí energie Mistrů a Lásky-Světla pomáhá člověku spojit se a stát se jedním s tvořivým Světlem, jež je Jednotou Stvoření. Když je člověk sladěn s Mistrem, pak je spojen s touto Láskou-Světlem. Je to přirozený proces Boží vůle. Zmíněné naladění nastane. Je to možné je cítit a zažívat se Svámím Vishwanandou a se mnou během cvičení Atma Kriye. Společně se odevzdáváme duším lidí, kteří cvičí Atma Kriyu a naše energie je volně k dispozici všem.


Během Kriye se odehrává mnoho léčivých procesů lidstva a člověka, který Kriyu cvičí. A znovu se uskutečňuje celistvost, Jednota. Můžete si představit Kriyu jako kruh, který obepíná celé stvoření, žádný začátek, žádný konec. To je jen iluze, kterou člověk stvořil, že je odpojen od Jednoty. Je mu to zkrátka zastřeno staletími inkarnací v temnotě, kde člověk nedovolil Světlu proniknout na úroveň Jednoty. Světlo a temnota existují současně. Zda člověk vnímá světlo nebo tmu, záleží na tom, kam vloží svoji pozornost, svoji Lásku -Světlo, svoji pravou přirozenost uvnitř svého srdce. Světlo i Tma - oboje je Bůh, jelikož Božství je Vše a ve skutečnosti neexistuje žádné oddělení. Oddělení je iluze. V jednotě existuje vše a je to lidská pozornost, jež tvoří jeho zkušenosti. Mysl člověka má svobodnou vůli vybrat si tmu nebo světlo nebo jakýkoli z pólů duality existujících na Zemi či v těle-mysli člověka.

Cvičením Kriye se člověk stává „světelnou stanicí“, jako světlo nebo maják, který mohou námořníci spatřit v nejtemnější noci. V současných časech byly sestrojeny přístroje, které říkají kapitánovi lodi, kde se nachází, a ukazují mu jakékoli překážky, které se mohou nacházet na cestě před jeho lodí. Atma Kriya jde dokonce za světlo majáku a schopnosti lodních přístrojů. Cvičení Kriye spojuje člověka s velikostí Jednoty, samotným Božstvím. Jak se Svámí Vishwananda často ptá svých žáků na satsangu:“Co máte, když máte Boha?“ Odpověď je vždy: „Všechno!“ Tak to je! Kriya pomáhá člověku realizovat tuto velkou pravdu!

Cvičení Atma Kriye pomáhá léčit člověka, který cvičí, a Zemi způsobem opětovného propojení s Láskou – Světlem, které je samo Božství. Takto se člověk stává více a více světelným tělem svého Já a temnota hněvu, nenávisti, chamtivosti, žárlivosti, chtíče, hledání moci a pozemských úspěchů a podobných vlastností mizí ve Světle. Tímto se člověk a Matka Země léčí z bolesti a utrpení, které lidé vytvořili ve věku Kali Jugy. Čím více lidí, kteří upřímně cvičí Kriyu, tím více bude člověk a Země vyléčena. Cvičení Atma Kriye ovlivňuje celé stvoření, jelikož celé stvoření je podstatou Jedno.

Žehnám vám Všem ve jménu Kriye a její schopnosti léčit a tvořit Jednotu v nepřerušeném paprsku světla z jednoho člověka k druhému a dalšímu dokud všichni neuskuteční Jednotu, Božství.

Amen a OM.

I am Babaji, the champion of all humanity


Překlad: Yadhava a Swarupini /Č.R.

Žádné komentáře: