středa 13. července 2011

Já jsem přišel pomoci vám..


Výňatek z promluvy z Gurupurnimy 2007 (volně přeloženo z Just Love)

Lidé se mě vždycky ptají: "Co pro Tebe mohu udělat Swamiji..." Já nepotřebuji od nikoho nic, kdybych něco potřeboval, dostanu to od Něho. Já jsem přišel pomoci vám. Takže co já potřebuji je, abyste se zvedli. Mistr je průvodce, který vás drží na vaší duchovní cestě. To neznamená, že na něj musíte všechno hodit a říci si:" OK, On udělá vše, já nebudu dělat nic." Takový je dnes koncept křesťanství, protože Ježíš řekl: "Odevzdejte mi své břímě, já jej ponesu za vás." Lidé se nechtějí změnit. Říkají: " Když udělám hodně špatných věcí, přiznám to a On mi odpustí." K čemu je pak dobrá změna? Jste tady od toho, abyste postoupili ve spiritualitě, abyste realizovali své Já, abyste nebyli statičtí a nevězeli stále na stejném místě. A to je chyba, kterou svět dělá. Lidé neporozuměli, co tím Kristus opravdu mínil. Ano, je to pravda, On vám pomůže, On vás vytáhne, ale je též na vás, abyste pokračovali. Neudělá to za vás, ale to si lidé myslí....Mistři tímto trpí. Proto prošel Kristus skrz utrpení, jelikož na sebe vzal karmu druhých lidí. Stejné to je s Mistrem, duchovním průvodcem nebo jak tomu chcete říkat, protože na západě lidé nemají moc rádi slovo Guru. Možná raději říkají Mistr nebo duchovní průvodce, ale je to vše stejné! Slova se mění, ale jsou to jen slova, která se mění. Vedení je stále stejné.


Takže jak jsem řekl, když se jeden dostane pod vedení Mistra, stává se zodpovědností duchovního průvodce vést tohoto člověka. A pokud někdy onen žák udělá něco negativního, nemyslete si, že tím trpí žák. Není to žák, který trpí, je to mistr, který trpí, protože žák je pod jeho vedením. Je to jako s dítětem. Když se zraní dítě, kdo trpí víc? Rodič, matka. Když je dítě nemocné, rodiče trpí nejvíc. Ano, dítě pociťuje bolest, ale jsou to rodiče, kteří trpí. Stejné je to s Mistrem.

Překlad: Yadhava a Swarupini/Č.R.

Žádné komentáře: