úterý 12. července 2011

Když toužíte po Bohu, Bůh vám pošle Mistra...


Promluva z Gurupurnimy z roku 2007 (volně přeloženo z Just Love)

Lidé vždy mluví nahlas o tom, o čem ví málo. Říká se, že ten, kdo mluví méně, ví hodně. A ten, kdo mluví hodně, zná méně. Je to pravda. Víte, když lidé moc nevědí, chtějí být slyšeni, a tak se hlasitěji projevují. Ale když se podíváte na Mistra, na duchovního průvodce, ti mluví, když musí mluvit, ale většinou jsou tišší. Mají pro vše řešení, protože pouze v tichu můžete nalézt řešení. Řešení jsou zde, ale mysl je příliš zaneprázdněná aby je viděla. Když máte problém, hledáte řešení. Hledáte, hledáte, hledáte, bojujete, můžete z toho zešílet. Ale nakonec, když si řeknete: "Už toho mám dost.", uvidíte, že řešení tu bylo, jenom jste ho neviděli. Proč jste to neviděli? Protože vaše mysl byla zaneprázdněná. Byla příliš aktivní....

Kde je v tom pokora? Kde je poslušnost? Kde je kvalita odevzdání? Kde je kvalita lásky? Není tu! Proto dokonce někdy uslyšíte, že jsou určití Mistři, kteří jsou ke svým žákům velmi, velmi přísní. Jak jsem řekl ráno, když toužíte po Bohu, Bůh vám pošle Mistra. Když toužíte po Bohu, ale máte spoustu práce na sobě, samozřejmě potřebujete Mistra, který je ostrý jako šíp, jinak to nejde...

Čili co se týče poslušnosti, svatí říkají, že poslušnost je rozdrcení vlastní pýchy a ega. Pokud člověku chybí poslušnost, bude si vymýšel spustu věcí v mysli a tyto fantazie mysli ho ještě vyzdvihnou velmi vysoko. Jenže čím více si o sobě člověk myslí, že je velký, že je více než ostatní, tím více sklouzává z reality, z cesty, z pravé identity. Protože vaše pravá identita je pokora. Bůh se manifestuje, aby učil pokoře. Například Ježíš. Tolik se pokořil. Vždycky byl s lidmi, vždy byl připravený pomáhat, dokonce i lidem, kteří ho neposlouchali, lidem, kteří přicházeli kvůli zázrakům, aby se vyléčili, nebo jen aby viděli zázraky. Ale to nebyl jeho Účel. Jeho posláním bylo vtisknout Lásku a On to ukázal. Ukázal svoji pokoru tím, že umyl nohy svým učedníkům. Tím, že se odevzdal vůli Boží, když byl ukřižován.

Překlad: Yadhava a Swarupini/Č.R.

Žádné komentáře: