neděle 10. července 2011

Chvála oddanosti od Swámího Vishwanandy:


"Co je sladší než cukr a med? Co snímá vaše břímě? V čem se rozplývá vaše srdce tak hluboce? Je to oddanost. Oddanost Bohu způsobem, jenž jste si zvolili, je dokonalá sladkost. Není na světě nic významnějšího.

Když zpívám Tvé jméno, Pane, zmizí Maya. Když zpívám Tvé jmého, Pane, otevírá se mé srdce. Když zpívám Tvé jméno, Pane, Láska se rozproudí jako řeka. Hanuman to dobře věděl. Zapomněl na tento svět, když se jeho útočištěm stala láska Rámy k Sítě. Gopi dosáhly vykoupení v jejich lásce ke Krišnovi.

Mirabai opustila světské majetky pro oddanost k jejímu milovanému Pánu Gopálovi.

Dovol, abych zavřel oči před vnějším světem. Dej, abych spatřil Tvou Tvář svým vnitřním zrakem. Dopusť, aby mé srdce roztálo v této vidině. Ó, Rádho, ukázala jsi nám cestu. Ó, Rádho, požehnej mě Tvou oddaností. Ó Rádho, rozplynula ses v Krišnově jménu.

Oddanost je tak sladká, že Pán se stává otrokem oddaného. Oddanost je tak sladká, že smyje všechny nečistoty. Oddanost je tak sladká, že se veškerá dualita vytratí, zatímco splýváš s Božstvím.

Když jsi to jednou zakusil, budeš to chtít navždy, znovu a znovu. Oddanost je klíčem ke všem tvým problémům. Oddanost je klíč, který otevírá všechny dveře. Oddanost je jednosměrná láska.

Vystřelím šípy své lásky k Pánu. Uvěznil jsem Pána do žaláře svého srdce, odkud mi nemůže uniknout. Kde jsem já, je ON."

Sri Swami Vishwananda


Žádné komentáře: